Proběhlé akce

Podzimní workshopy v rámci projektu OPVVV

V říjnu se členové katedry didaktiky ekonomických předmětů se svými studenty zúčastnili workshopů Český a římský král Václav IV a Vzdělávání v historickém kontextu. Dokumentují následující fotografie.

Workshop Využití interaktivní tabule a aktivizačních metod v ekonomickém vzdělávání;

Dne 7. listopadu 2016 proběhl v prostorách VŠE v Praze, jehož cílem bylo představit interaktivní tabuli v kontextu využití této techniky při výuce ekonomických předmětů na středních i vysokých školách. Dále případovou studii jako metodu, která umožňuje rozvíjet nejenom nižší poznávací schopnosti, ale dokáže u studentů rozvíjet také kreativního ducha. Vystupující seznámili publikum s různými didaktickými ekonomickými hrami.

V závěru workshopu byla představena metodická podpora ucitelstvi.vse.cz určená učitelům ekonomických předmětů a studentům VŠE oboru učitelství v prostředí Moodle, vytvořená Katedrou didaktiky ekonomických předmětů VŠE. Tato podpora poskytuje učitelům a studentům metodické podklady pro jejich práci, se kterými mohou ihned odcházet do výuky, avíza na nové materiály a články a v neposlední řadě budou uživatelé moci používat mobilní aplikaci Moodle (android, ios) k tomu, aby měli metodické materiály kdykoli po ruce.

Fotogalerie

Workshop Implementace IFRS do sekundárního vzdělávání

Dne 15. listopadu 2013 uspořádala katedra didaktiky ekonomických předmětů workshop Implementace IFRS do sekundárního vzdělávání.  Cílem workshopu bylo představit návrh výuky mezinárodních standardů IFRS v sekundárním vzdělávání a doporučení pro zkvalitnění přípravy zejména absolventům obchodních akademií pro jejich další studium na vysokých školách v oblasti účetnictví.

 

Workshop Řízená pedagogická praxe

23. listopadu 2012 proběhl na VŠE v Praze workshop se zástupci fakultních cvičných škol v rámci projektu FRVŠ Inovace předmětu Řízená pedagogická praxe v bakalářském studijním programu učitelství na Katedře didaktiky FFÚ VŠE v Praze.

Předmětem jednání bylo téma: „Optimalizace řízených pedagogických praxí na fakultních školách“.