Informace o konferenci

Katedra didaktiky ekonomických předmětů FFÚ VŠE v Praze bude pořádat v prosinci 2021 ve spolupráci s Vysokou školou mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s. a ve spolupráci s Vysokou školou DTI v Dubnici nad Váhom 6. ročník mezinárodní vědecké elektronické konference „Schola nova, quo vadis?“.

Celosvětová pandemie COVID-19 zasáhla veškeré oblasti života společnosti, nevyjímaje oblast vzdělávání. Učitelé, žáci, studenti, ale i jejich rodiče, všichni aktéři vzdělávání, se museli vyrovnat s nástrahami distančního vzdělávání. Využívání moderních digitálních prostředků přineslo jiný pohled na možnosti vzdělávání. Z toho důvodu jsme se rozhodli konferenci zaměřit právě na aktuální téma „vzdělávání v období pandemie COVID-19“ s cílem podělit se navzájem o své poznatky a zkušenosti.

Účast na konferenci je zdarma. Konference je možné se aktivně zúčastnit zasláním příspěvku.

Termín e-konference: 3. prosinec od 9:00-12:00, MS Teams

Přístupový kód: in4fglx

Termín pro zaslání příspěvku a registrace: 3. prosince 2021

Zasláním příspěvku se zároveň registrujete na konferenci.

 

Sborník

Příspěvky budou podléhat recenznímu řízení dvěma nezávislými recenzenty a v případě přijetí publikovány ve sborníku v on-line podobě. Sborník bude vydán a distribuován následně po konání konference.

Vybrané recenzované příspěvky s kladným hodnocením obou recenzentů budou po úpravě zaslány dle obsahového zaměření do odborného časopisu „Media4U“ s indexací v databázi ERIH plus, případně do vědeckého časopisu „Journal of Diplomatic and Social Studies.“

Příspěvek v rozsahu max. 6 stran s předepsanými formálními náležitostmi zašlete elektronicky na adresu: kdep@vse.cz.

Pokyny pro psaní příspěvku a šablonu příspěvku naleznete na https://kdep.vse.cz/veda-a-vyzkum/konference-schola-nova-quo-vadis/pokyny-pro-autory/ v sekci Konference Schola nova, quo vadis? 2021

Příspěvek je možné předložit v českém, slovenském anebo anglickém jazyce.

Sborníky z předchozích ročníků

Sborník abstraktů z mezinárodní vědecké konference „Schola nova, quo vadis?“ 2020 je ke stažení zde.

Sborník z mezinárodní vědecké konference „Schola nova, quo vadis?“ 2019 je ke stažení zde.

Sborník z mezinárodní vědecké konference „Schola nova, quo vadis?“ 2018 je ke stažení zde.

Sborník z mezinárodní vědecké konference „Schola nova, quo vadis?“ 2017 je ke stažení zde.

Sborník z mezinárodní vědecké konference „Schola nova, quo vadis?“ 2016 je ke stažení zde.

Fotogalerie z 1. ročníku konference.