Informace o konferenci

Katedra didaktiky ekonomických předmětů FFÚ VŠE v Praze bude pořádat v prosinci 2022 ve spolupráci s Katedrou pedagogiky NHF EU v Bratislave 7. ročník mezinárodní vědecké elektronické konference „Schola nova, quo vadis?“.

Druhá dekáda 21. století je poznamenána střídajícími se krizemi a s nimi spojenými riziky epidemiologickými, bezpečnostními, ekonomickými, energetickými, které mají četné dopady do všech sfér společenského dění, vzdělávání nevyjímaje. Sotva se školství vyrovnalo s nuceným přechodem na distanční formy výuky v důsledku pandemie covid-19 a přešlo do standardního režimu vzdělávání, tak přicházejí další znepokojivé problémy, projevující se uprchlickými vlnami a problémy s financováním provozu škol v důsledku inflace, zejména prudkého růstu cen energií.

Z toho důvodu jsme se rozhodli konferenci zaměřit právě na aktuální téma „Vzdělávání v epoše krizí“ s cílem podělit se navzájem o své poznatky a zkušenosti.

Účast na konferenci je zdarma. Konference je možné se aktivně zúčastnit zasláním příspěvku.

Termín e-konference: 2. prosinec od 9:00 – 12:00, MS Teams

Kód týmu: in4fglx

 

Termín pro zaslání příspěvku a registrace: 2. prosince 2022

Zasláním příspěvku se zároveň registrujete na konferenci.

Veškeré informace o mezinárodní vědecké konference budou k dispozici na: http://kdep.vse.cz v sekci Konference Schola nova, quo vadis? 2022.

Pozvánka na konferenci

Sborník

Příspěvky budou podléhat recenznímu řízení dvěma nezávislými recenzenty a v případě přijetí publikovány ve sborníku v on-line podobě. Sborník bude vydán a distribuován následně po konání konference.

Vybrané recenzované příspěvky s kladným hodnocením obou recenzentů budou po úpravě zaslány dle obsahového zaměření do odborného časopisu „Media4u“ s indexací v databázi ERIH plus, případně do vědeckého časopisu „Journal of Diplomatic and Social Studies.“

Příspěvek v rozsahu max. 6 stran s předepsanými formálními náležitostmi zašlete elektronicky na adresu: kdep@vse.cz.

Pokyny pro psaní příspěvku a šablonu příspěvku naleznete na http://kdep.vse.cz v sekci Konference Schola nova, quo vadis? 2022 (Pokyny pro autory).

Příspěvek je možné předložit v českém, slovenském nebo anglickém jazyce.

 

Sborníky z předchozích ročníků

Sborník z mezinárodní vědecké konference „Schola nova, quo vadis?“ 2021 je ke stažení zde.

Sborník abstraktů z mezinárodní vědecké konference „Schola nova, quo vadis?“ 2020 je ke stažení zde.

Sborník z mezinárodní vědecké konference „Schola nova, quo vadis?“ 2019 je ke stažení zde.

Sborník z mezinárodní vědecké konference „Schola nova, quo vadis?“ 2018 je ke stažení zde.

Sborník z mezinárodní vědecké konference „Schola nova, quo vadis?“ 2017 je ke stažení zde.

Sborník z mezinárodní vědecké konference „Schola nova, quo vadis?“ 2016 je ke stažení zde.

Fotogalerie z 1. ročníku konference.