Informace o konferenci

Vědecká konference probíhá elektronickou formou a je zaměřena na témata z oblasti pedagogiky, didaktiky a odborného vzdělávání.

Výstupy z elektronické konference najdou uplatnění v recenzované kolektivní monografii s titulem Pohledy na středoškolského učitele odborných předmětů. Příspěvky podléhají recenznímu řízení.

Pozvanka

Sborníky z předchozích ročníků

Sborník abstraktů z mezinárodní vědecké konference „Schola nova, quo vadis?“ 2020 je ke stažení zde.

Sborník z mezinárodní vědecké konference „Schola nova, quo vadis?“ 2019 je ke stažení zde.

Sborník z mezinárodní vědecké konference „Schola nova, quo vadis?“ 2018 je ke stažení zde.

Sborník z mezinárodní vědecké konference „Schola nova, quo vadis?“ 2017 je ke stažení zde.

Sborník z mezinárodní vědecké konference „Schola nova, quo vadis?“ 2016 je ke stažení zde.

Fotogalerie z 1. ročníku konference.