Studijní plán a předměty

VZOROVÝ STUDIJNÍ PLÁN – NMS

ROČNÍK/SEMESTR 1/1 1/2 2/1 2/2 ECTS
Oborově povinné předměty
3MI411• (6)
1DP418    (6)
1DP419   (6)
1DP505   (6)
1MU403    (6)
1DP501      (3)
1DP502      (3)
1DP560   (3)
1DP503   (3)
hJ ….      (3)
1DP563 (9)
54
Povinně volitelné předměty
 
6
9
3
18
Vedlejší specializace
6
12
12
30
Ukončení studia
18*
18
Celkově
30
30
27
33
120
  • nebo 5EN411 (6)

 

Povinné předměty
1DP418 Pedagogická psychologie
1DP419 Pedagogika
1DP501 Didaktika ekonomiky
1DP502 Didaktika účetnictví
1DP503 Didaktické praktikum
1DP505 Didaktika ekonomických předmětů
1DP560 Speciální seminář – průběžná pedagogická praxe
1DP562 Diplomový seminář
1DP563 Souvislá pedagogická praxe
1MU403 Manažerské účetnictví II.
3MI411 Ekonomie II. nebo 5EN411 Ekonomie II.

 

Povinně volitelné předměty – odborný předmět v cizím jazyce
1BP427 Mikroekonomie bankovnictví (v angličtině)
1DP023 Rétorika v obchodní praxi
1FU491 Účetní výkaznictví podle IFRS a US GAAP – srovnání a případové studie (v aj)
1MU506 Manažerské řídící systémy (v angličtině)

 

Povinně volitelné předměty – volitelný předmět programu/oboru
1DP024 Etické aspekty ve vzdělávání a v praxi
1DP520 Didaktika fiktivní firmy
1DP521 Didaktika výukových předmětů Junior Achievement
1DP522 Prezentační a komunikační technologie v moderních koncepcích vzdělávání
1DP523 Moderní koncepce v didaktice účetnictví – případové studie
1FP402 Investiční rozhodování a dlouhodobé financování
1FP403 Oceňování nemovitostí
1FP405 Oceňování podniku I
1FP412 Oceňování podniku II
1FP417 Oceňování nehmotného majetku
1FU400 Základní aspekty US GAAP
1FU441 Mezinárodní aspekty účetního výkaznictví
1FU454 Účetnictví cenných papírů
1FU455 Účetnictví pojišťoven
1FU457 Vnější a vnitřní kontrola
1FU484 Účetní řešení insolvence
1FU485 Pokročilé účetnictví-vybrané problémy (cash flow, oceňování)
1FU486 Mezinárodně uznávané principy účetního výkaznictví
1MU409 Controlling v neziskových organizacích