Vědecké konference

Účast katedry na konferencích za posledních 5 let

14. ročník mezinárodní vědecké konference Média a vzdělávání 2020, Praha

Katedra se stala opět vědeckým garantem této konference.

Sborník z konference je zde.

13. ročník mezinárodní vědecké konference Média a vzdělávání 2019, Praha

Katedra se stala opět vědeckým garantem této konference.

Sborník z konference je zde.

15th International conference on Efficiency and Responsibility in Education, Prague

Konference se zúčastnila: PhDr. K. Krejčová, Ph.D.

Datum konání: červen 2018

10. ročník mezinárodní vědecké konference Konkurence 2018, Jihlava

Konference se zúčastnila: Ing. K. Berková, Ph.D.

Datum konání: 17. – 18. května 2018

11. ročník mezinárodní vědecké konference Média a vzdělávání 2017, Praha

V listopadu 2017 se konala mezinárodní vědecké konference, mezi jejíž vědecké garanty se již tradičně řadí katedra didaktiky ekonomických předmětů VŠE Praha. Rovněž členové katedry se konference účastnili.

2. ročník mezinárodní vědecké konference Schola nova, quo vadis? 2017, Praha

Konference byla pořádaná katedrou didaktiky ekonomických předmětů ve spolupráci s Katedou pedagogiky NHF Ekonomické univerzty v Bratislavě. Byla zaměřena na témata z oblasti pedagogiky, didaktiky a odborného vzdělávání.

Konference byla výstupem těchto vědeckých projektů:

„Implementace metody případové studie a ekonomických her do sekundárního vzdělávání v kontextu rozvoje ekonomického myšlení a zkvalitňování prostupnosti s terciárním vzděláváním“, reg. č. F1/31/2015 financovaného Interní grantovou agenturou Vysoké školy ekonomické v Praze (hlavní řešitel Ing. Kateřina Berková, Ph.D.);

„Modely projektového vyučovania v odborných ekonomických predmetoch“, reg. č. 022EU-4/2016 financovaného Kultúrnou a edukačnou grantovou agentúrou MŠVVaŠ SR (hlavní řešitel Ing. Ladislav Pasiar, PhD.).

Konference proběhla v elektronické formě dne 10. října 2017.

14th International conference on Efficiency and Responsibility in Education, Prague

Konference se zúčastnila: PhDr. K. Krejčová, Ph.D.

Datum konání: červen 2017

Mezinárodní vědecká konference Autoevaluační kultura a kvalita vzdělávání 2017, Praha

Konference byla pořádaná Vysokou školou obchodní v Praze, o.p.s. ve spolupráci s Katedrou didaktiky ekonomických předmětů FFÚ VŠE v Praze a Katedrou pedagogiky NHF Ekonomické univerzity v Bratislavě.

Cílem konference bylo poukázat na budoucí směřování českého i slovenského odborného školství a představit soudobý pohled na kvalitu vzdělávání, využití moderních koncepcí vzdělávání a evaluační kulturu v prostředí sekundárního a terciárního vzdělávání.

Mezinárodní vědecká konference je výstupem vědeckých projektů:

„Autoevaluační rámec a evaluační kultura jako vědecky podložený základ pedagogické komunikace v systému řízení kvality v podmínkách profesně orientované vysoké školy“, reg. č. GA/2016/9 financovaného Radou Grantové agentury Akademické aliance;

„Modely projektového vyučovania v odborných ekonomických predmetoch“, reg. č. 022EU-4/2016 financovaného Kultúrnou a edukačnou grantovou agentúrou MŠVVaŠ SR.

Konference proběhla v elektronické formě dne 25. dubna 2017.

Worskhop CACTLE (Central Asian Center for Teaching, Learning and Entrepreneurship) ve Vídni

Workshopu se zúčastnila: Ing. A. Králová, Ph.D.

Datum konání: 5. – 11. prosince 2016

10. ročník mezinárodní vědecké konference Média a vzdělávání 2016, Praha

20. listopadu 2016 se konala mezinárodní vědecké konference, mezi jejíž vědecké garanty se již tradičně řadí katedra didaktiky ekonomických předmětů VŠE Praha.

Konference se zúčastnili: Ing. A. Králová, Ph.D., Ing. K. Krpálková Krelová, PhD., Ing. K. Berková, doc. Ing. P. Krpálek, CSc.

1. ročník mezinárodní vědecké konference Schola nova, quo vadis? 2016, Praha

Konference byla pořádaná katedrou didaktiky ekonomických předmětů ve spolupráci s Katedou pedagogiky NHF Ekonomické univerzty v Bratislavě a Vysokou školou obchodní v Praze, o.p.s. Součástí byl workshop pro učitele středních ekonomických škol Využití aktivizujících metod a interaktivní tabule ve výuce ekonomických předmětů.

Datum konání: 7. listopadu 2016

Worskhop CACTLE (Central Asian Center for Teaching, Learning and Entrepreneurship) v Bishkeku

Workshopu se zúčastnila: Ing. A. Králová, Ph.D.

Datum konání: 10. – 15. září 2016

3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2016, Albena, Bulgaria

Konference se zúčastnily: Ing. K. Berková, Ph.D., Ing. A. Králová, Ph.D.

Datum konání: 24. srpna – 30. srpna 2016

Economics, Management, Finance and Social Attributtes of Economic System (EMFSA 2016) – International Scientific Conference, Dubrovnik

Konference se zúčastnili: doc. P. Krpálek, CSc., Ing. K. Krpálková Krelová, PhD.

Datum konání: 22. června – 26. června 2016

13th International conference on Efficiency and Responsibility in Education, Prague

Konference se zúčastnily: PhDr. K. Krejčová, Ph.D., Ing. K. Berková, Ph.D.

Datum konání: 2. – 3. června 2016

Worskhop CACTLE (Central Asian Center for Teaching, Learning and Entrepreneurship) v Taškentu

Workshopu se zúčastnila: Ing. A. Králová, Ph.D.

Datum konání: 6. – 11. května 2016

9. ročník mezinárodní vědecké konference Média a vzdělávání 2015, Praha 

V listopadu 2015 se konala mezinárodní vědecké konference, mezi jejíž vědecké garanty se již tradičně řadí katedra didaktiky ekonomických předmětů VŠE Praha.

Konference se zúčastnili: Ing. A. Králová, Ph.D., Ing. K. Krpálková Krelová, PhD., doc. Ing. M. Rotport, CSc.

10. ročník mezinárodní vědecké konference „Nové trendy 2015 – New Trends 2015“, SVŠE Znojmo

Konference se zúčastnily: Ing. A. Králová, Ph.D., Ing. K. Berková, Ph.D. a Ing. M. Fišerová, Ph.D.

Datum konání: 12. – 13. listopadu 2015

2nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2015, Albena, Bulgaria

Konference se zúčastnily: Ing. K. Berková, Ph.D., Ing. A. Králová, Ph.D.

Datum konání: 26. srpna – 1. září 2015

12th International conference on Efficiency and Responsibility in Education, Prague

Konference se zúčastnila: PhDr. K. Krejčová, Ph.D.

Datum konání: 4. – 5. června 2015

16th Annual Conference on Finance and Accounting, ACFA, Prague University of Economics and Business

Konference se zúčastnil: Ing. T. Langer

Datum konání: 29. května 2015

5. ročník mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE 2015 pořádaná akademickým sdružením MAGNANIMITAS Hradec Králové

Konference se zúčastnila: Ing. K. Berková, Ph.D.

Termín konání: 25. – 29. května 2015

8th International Scientific Conference Rural Environment. Education. Personality (REEP) 2015, Jelgava, Latvia

Konference se zúčastnili: Ing. K. Krpálková, Krelová, Ph.D., doc. Ing. P. Krpálek, CSc., Mgr. D. Kolářová

Datum konání: 15. – 16. května 2015

Elektronická mezinárodní vědecká konference Média a vzdělávání 2014, Praha

V prosinci 2014 se konala mezinárodní vědecké konference, mezi jejíž vědecké garanty se řadí také katedra didaktiky ekonomických předmětů VŠE Praha.

Konference se zúčastnily: Ing. A. Králová, Ph.D., Ing. K. Krpálková Krelová, PhD., Ing. K. Berková, Ph.D., Ing. L. Holečková.

14. ročník Pedagogické konference katedry finančního účetnictví a auditingu VŠE v Praze na téma „Změny účetních předpisů v souvislosti s transpozicí evropských směrnic a rekodifikací soukromého práva

Konference se zúčastnily: Ing. A., Králová, Ph.D., Ing. K. Berková, Ph.D.

Datum konání: 29. listopadu 2014

Mezinárodní vědecká konference „Nové trendy 2014“, SVŠE Znojmo

Konference se zúčastnily: Ing. A. Králová, Ph.D., Ing. K. Berková, Ph.D. a Ing. M. Fišerová, Ph.D.

Datum konání: 13. – 14. listopadu 2014

Mezinárodní vědecká konference „Inovácie v ekonomickom vzdelávaní“, katedra pedagogiky, NHF, Ekonomická univerzita v Bratislavě

Konference se zúčastnili: Ing. A. Králová, Ph.D., prof. PhDr. L. Pavera, CSc., Ing. K. Berková, Ph.D., Ing. K. Krpálková Krelová, Ph.D.

Datum konání: 10. listopadu 2014

Mezinárodní vědecká konference „Integrace ekonomického vzdělávání“ pořádaná KDEP, VŠE v Praze

S příspěvkem vystoupili prof. Ing. Ondřej Asztalos, CSc., Ing. Alena Králová, Ph.D., doc. Ing. Miloslav Rotport, CSc., Ing. Kateřina Berková, Ph.D., Ing. Marie Fišerová, Ph.D., Ing. Lenka Holečková, zahraniční hosté z Wirschaftsuniversität ve Vídni, Institut für Wirtschaftspädagogik a katedry pedagogiky NHF EU v Bratislavě.

Datum konání: 3. října 2014

Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE 2014 pořádaná akademickým sdružením MAGNANIMITAS Hradec Králové

Konference se zúčastnily: Ing. K. Berková, Ph.D., Ing. M. Fišerová, Ph.D., Mgr. D. Kolářová, Mgr. K. Masaříková.

Termín konání: 26. – 30. května 2014

13. ročník Pedagogické konference katedry finančního účetnictví a auditingu VŠE v Praze na téma „Rekodifikace civilního práva“

Konference se zúčastnily: Ing. A. Králová, Ph.D., Ing. K. Berková, Ph.D.

Datum konání: 23. listopadu 2013

Mezinárodní vědecká konference „Trendy v ekonomickém vzdělávání“ a workshop „Implementace IFRS do sekundárního vzdělávání“ – KDEP, VŠE v Praze

S příspěvkem vystoupili prof. Ing. Ondřej Asztalos, CSc., Ing. Alena Králová, Ph.D., Ing. Kateřina Berková, Ph.D., Ing. Marie Fišerová, Ph.D., Ing. Lenka Holečková, Ing. Jana Fialová a zahraniční hosté z katedry pedagogiky NHF EU v Bratislavě.

Datum konání: 15. listopadu 2013

Workshop „Opening Congress“ ve Vídni listopad 2013

Zúčastnily se Ing. A. Králová, Ph.D., Ing. M. Urbanová, Ph.D.

Elektronická mezinárodní vědecká konference Média a vzdělávání 2013, Praha 

V říjnu 2013 se konala mezinárodní vědecké konference, mezi jejíž vědecké garanty se řadí také katedra didaktiky ekonomických předmětů.

Konference se zúčastnili: Ing. A. Králová, Ph.D., doc. Ing. P. Krpálek, CSc., Ing. K. Krpálková Krelová, PhD., Ing. L. Holečková.

Závěrečná konference ve Vídni v rámci projektu Tempus

Konference byla uskutečněna v září 2013. Zúčastnila se Ing. M. Urbanová, Ph.D.

Závěrečná konference v Dušanbe v rámci projektu Tempus

Konference byla pořádána v září 2013. Zúčastnila se Ing. A. Králová, Ph.D.

Závěrečná konference v Barnaulu v rámci projektu Tempus

Konference proběhla v červnu 2013. Zúčastnily se Ing. A. Králová, Ph.D. a Ing. M. Urbanová, Ph.D.

Závěrečná konference v Nižným Novgorodě v rámci projektu Tempus „Entwicklung und Implementierung nachhaltig wirksamer Strukturen zur Entrepreneurship Erziehung in Russland und Tadschikistan“

Konference se uskutečnila v květnu 2013 a zúčastnily se Ing. A. Králová, Ph.D., Ing. M. Urbanová, Ph.D.

The 14th Annual Doctoral Conference of the Faculty of Finance and Accounting

Konference se zúčastnila: Ing. Jana Fialová

Datum konání: 31. května 2013

Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE 2013 pořádaná akademickým sdružením MAGNANIMITAS Hradec Králové

Konference se zúčastnili: Ing. K. Berková, Ph.D. a Ing. L. Klvaňa

Termín konání: květen 2013

Sborníky z konferencí katedry

Sborník z mezinárodní vědecké konference „Schola nova, quo vadis?“ 2017 je ke stažení zde.

Sborník z mezinárodní vědecké konference „Schola nova, quo vadis?“ 2016 je ke stažení zde.

Sborník z mezinárodní vědecké konference „Autoevaluační kultura a kvalita vzdělávání“ 2017 je ke stažení zde.