Vědecké konference

Přehled vybraných účastí katedry na konferencích 

Mezinárodní konferenceSpolečenská odpovědnost za udržitelnost světového dědictví“
Katedra didaktiky ekonomických předmětů byla spoluorganizátorem Mezinárodní konference Společenská odpovědnost za udržitelnost světového dědictví, která se konala 12.05.2023 v Mariánských Lázních.
Konferenci zahájil Ing. Roman Kořán, vedoucí Katedry ekonomiky a lidských zdrojů fakulty VŠO, zástupci města Mariánské Lázně a hejtman Karlovarského kraje Ing. Petr Kulhánek.
Katedru didaktiky ekonomických předmětů reprezentovali doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc., MBA, doc. Ing. Mgr. Katarína Krpálková Krelová, PhD., ING-PAED IGIP a Ing. Kateřina Berková, Ph.D., kteří vystoupili s příspěvkem „Posílení společenské odpovědnosti ve vztahu k památkám světového dědictví ve vysokoškolském vzdělávání.“
Konference se zúčastnili odborníci z Česka,Německa, Slovenska a Maďarska.
Partneři konference: Edutus University Budapest, CIVOP s.r.o. Praha, Hotelová škola Mariánské Lázně, Fakulta VŠO Panevropská univerzita, IfM – Institut für Management GmbH Salzburg, EDUTUS EGYETEM, KDEP FFÚ VŠE v Praze, Vysoká škola DTI v Dubnici nad Váhom, Město Mariánské Lázně, Ensana Mariánské Lázně, OREA Hotels & Resorts

 

7. ročník mezinárodní vědecké konference Schola nova, quo vadis? Vzdělávání v epoše krizí

Konference byla pořádaná katedrou didaktiky ekonomických předmětů FFÚ VŠE v Praze ve spolupráci s Katedrou pedagogiky NHF EU v Bratislave dne 2. prosince 2022.

Sborník ze 7. ročníku mezinárodní vědecké konference je k dispozici zde.

Mezinárodní vědecká konference ICOLLE 2022, Brno

Členka Katedry didaktiky ekonomických předmětů, PhDr. Tereza Vacínová, Ph.D., se účastnila mezinárodní vědecké konference Icolle 2022 pořádané Institutem MENDELU v Brně k 430. výročí narození výrazné pedagogické osobnosti, kterou byl Jan Amos Komenský. Konference proběhla 7. září 2022.

Sborník abstraktů je k dispozici zde.

Mezinárodní vědecká konference Profesijný rozvoj určiteľou vysokých škol ako nástroj podpory učenia sa študentov 2022, EU Bratislava

Členové Katedry didaktiky ekonomických předmětů (Ing. Alena Králová, Ph.D., doc. Ing. Mgr. Katarína Krpálková Krelová, PhD., Ing. Kateřina Berková, Ph.D., prof. PhDr. Libor Pavera, CSc.) se ve dnech 20. a 21. června účastnili mezinárodní vědecké konference „Profesijný rozvoj určiteľou vysokých škol ako nástroj podpory učenia sa študentov„, kterou pořádala Katedra pedagogiky EU v Bratislavě. Konference se účastnili zahraniční přednášející a lektoři, např. ze švédského Lundu nebo ze Spojeného Království.

Konferenční sborník příspěvků

6. ročník mezinárodní vědecké konference Schola nova, quo vadis? 2021, Praha

Konference byla pořádaná katedrou didaktiky ekonomických předmětů ve spolupráci ve spolupráci s Vysokou školou mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s. a ve spolupráci s Vysokou školou DTI v Dubnici nad Váhom. Byla zaměřena na témata z oblasti pedagogiky, didaktiky a odborného vzdělávání. Diskutující se během společné rozpravy v on-line prostoru dotkli otázek, které řeší jak vyučující, tak studenti pražských i mimopražských a zahraničních vysokých škol v období pandemie covid–19.

Konference proběhla v elektronické formě Sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference Schola nova, quo vadis? 2021

 

14. ročník konference Nové Trendy 2021, Znojmo

Pracovníci katedry didaktiky ekonomických předmětů v zastoupení vedoucí katedry Ing. Aleny Králové, Ph.D. a doc. Ing. Pavla Krpálka, CSc., MBA se zúčastnili dvoudenní mezinárodní vědecké konference Nové trendy – New Trends. Podařilo se ji uskutečnit prezenčně v prostředí historického města Znojmo v Louckém klášteře (11. 11. 2021) a druhý den (12. 11. 2021) v campusu Soukromé vysoké školy ekonomické. Její 14. ročník měl nosné téma NÁVRAT, SMĚR, ROZVOJ. Celkově byla Mezinárodní vědecká konference zaměřena na pokračování v rozvoji tradice každoročních setkání a prezentace výsledků domácích i zahraničních odborníků vysokých škol, institucí, decizní a aplikační sféry v oborech Ekonomika, účetnictví, finance, daně; Mezinárodní vztahy, diplomacie a veřejné vztahy; Management a marketing; Hotelnictví, cestovní ruch, wellness; Logistika, letectví; Didaktika nejen ekonomických předmětů. Konference byla pečlivě připravena, se zřetelem na složitou celosvětovou hygienicko-epidemiologickou situaci byli zastoupeni účastníci pouze ze tří států: Česká republika, Slovenská republika, Rakousko. Významné pro tuto mezinárodní vědeckou konferenci je získání záštity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Sborník z konference ke stažení zde SPNT21

 

15. ročník mezinárodní vědecké konference Média a vzdělávání 2021, Praha

Katedra didaktiky ekonomických předmětů se stala vědeckým garantem a spolupořadatelem této konference. Sborník z konference je k dispozici zde.

 

14. ročník mezinárodní vědecké konference Média a vzdělávání 2020, Praha

Katedra se stala opět vědeckým garantem této konference.

Sborník z konference je zde.

 

13. ročník mezinárodní vědecké konference Média a vzdělávání 2019, Praha

Katedra se stala opět vědeckým garantem této konference.

Sborník z konference je zde.

 

15th International conference on Efficiency and Responsibility in Education, Prague

Konference se zúčastnila: PhDr. K. Krejčová, Ph.D.

Datum konání: červen 2018

 

10. ročník mezinárodní vědecké konference Konkurence 2018, Jihlava

Konference se zúčastnila: Ing. K. Berková, Ph.D.

Datum konání: 17. – 18. května 2018

 

11. ročník mezinárodní vědecké konference Média a vzdělávání 2017, Praha

V listopadu 2017 se konala mezinárodní vědecké konference, mezi jejíž vědecké garanty se již tradičně řadí katedra didaktiky ekonomických předmětů VŠE Praha. Rovněž členové katedry se konference účastnili.

 

5. ročník mezinárodní vědecké konference Schola nova, quo vadis? 2020, Praha

Konference byla pořádaná katedrou didaktiky ekonomických předmětů ve spolupráci s Katedou pedagogiky NHF Ekonomické univerzty v Bratislavě. Byla zaměřena na témata z oblasti pedagogiky, didaktiky a odborného vzdělávání.

Konference proběhla v elektronické formě Sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference Schola nova, quo vadis? 2020 

 

4. ročník mezinárodní vědecké konference Schola nova, quo vadis? 2019, Praha

Konference byla pořádaná katedrou didaktiky ekonomických předmětů ve spolupráci s Katedou pedagogiky NHF Ekonomické univerzty v Bratislavě. Byla zaměřena na témata z oblasti pedagogiky, didaktiky a odborného vzdělávání.

Konference proběhla v elektronické formě Sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference Schola nova, quo vadis? 2019 

 

3. ročník mezinárodní vědecké konference Schola nova, quo vadis? 2018, Praha

Konference byla pořádaná katedrou didaktiky ekonomických předmětů ve spolupráci s Katedou pedagogiky NHF Ekonomické univerzty v Bratislavě. Byla zaměřena na témata z oblasti pedagogiky, didaktiky a odborného vzdělávání.

Konference proběhla v elektronické formě Sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference Schola nova, quo vadis? 2018 

 

2. ročník mezinárodní vědecké konference Schola nova, quo vadis? 2017, Praha

Konference byla pořádaná katedrou didaktiky ekonomických předmětů ve spolupráci s Katedou pedagogiky NHF Ekonomické univerzty v Bratislavě. Byla zaměřena na témata z oblasti pedagogiky, didaktiky a odborného vzdělávání.

Konference byla výstupem těchto vědeckých projektů:

„Implementace metody případové studie a ekonomických her do sekundárního vzdělávání v kontextu rozvoje ekonomického myšlení a zkvalitňování prostupnosti s terciárním vzděláváním“, reg. č. F1/31/2015 financovaného Interní grantovou agenturou Vysoké školy ekonomické v Praze (hlavní řešitel Ing. Kateřina Berková, Ph.D.);

„Modely projektového vyučovania v odborných ekonomických predmetoch“, reg. č. 022EU-4/2016 financovaného Kultúrnou a edukačnou grantovou agentúrou MŠVVaŠ SR (hlavní řešitel Ing. Ladislav Pasiar, PhD.).

Konference proběhla v elektronické formě dne 10. října 2017.

 

14th International conference on Efficiency and Responsibility in Education, Prague

Konference se zúčastnila: PhDr. K. Krejčová, Ph.D.

Datum konání: červen 2017

 

Mezinárodní vědecká konference Autoevaluační kultura a kvalita vzdělávání 2017, Praha

Konference byla pořádaná Vysokou školou obchodní v Praze, o.p.s. ve spolupráci s Katedrou didaktiky ekonomických předmětů FFÚ VŠE v Praze a Katedrou pedagogiky NHF Ekonomické univerzity v Bratislavě.

Cílem konference bylo poukázat na budoucí směřování českého i slovenského odborného školství a představit soudobý pohled na kvalitu vzdělávání, využití moderních koncepcí vzdělávání a evaluační kulturu v prostředí sekundárního a terciárního vzdělávání.

Mezinárodní vědecká konference je výstupem vědeckých projektů:

„Autoevaluační rámec a evaluační kultura jako vědecky podložený základ pedagogické komunikace v systému řízení kvality v podmínkách profesně orientované vysoké školy“, reg. č. GA/2016/9 financovaného Radou Grantové agentury Akademické aliance;

„Modely projektového vyučovania v odborných ekonomických predmetoch“, reg. č. 022EU-4/2016 financovaného Kultúrnou a edukačnou grantovou agentúrou MŠVVaŠ SR.

Konference proběhla v elektronické formě dne 25. dubna 2017.

 

Worskhop CACTLE (Central Asian Center for Teaching, Learning and Entrepreneurship) ve Vídni

Workshopu se zúčastnila: Ing. A. Králová, Ph.D.

Datum konání: 5. – 11. prosince 2016

 

10. ročník mezinárodní vědecké konference Média a vzdělávání 2016, Praha

20. listopadu 2016 se konala mezinárodní vědecké konference, mezi jejíž vědecké garanty se již tradičně řadí katedra didaktiky ekonomických předmětů VŠE Praha.

Konference se zúčastnili: Ing. A. Králová, Ph.D., Ing. K. Krpálková Krelová, PhD., Ing. K. Berková, doc. Ing. P. Krpálek, CSc.

 

1. ročník mezinárodní vědecké konference Schola nova, quo vadis? 2016, Praha

Konference byla pořádaná katedrou didaktiky ekonomických předmětů ve spolupráci s Katedou pedagogiky NHF Ekonomické univerzty v Bratislavě a Vysokou školou obchodní v Praze, o.p.s. Součástí byl workshop pro učitele středních ekonomických škol Využití aktivizujících metod a interaktivní tabule ve výuce ekonomických předmětů.

Datum konání: 7. listopadu 2016

 

Worskhop CACTLE (Central Asian Center for Teaching, Learning and Entrepreneurship) v Bishkeku

Workshopu se zúčastnila: Ing. A. Králová, Ph.D.

Datum konání: 10. – 15. září 2016

 

3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2016, Albena, Bulgaria

Konference se zúčastnily: Ing. K. Berková, Ph.D., Ing. A. Králová, Ph.D.

Datum konání: 24. srpna – 30. srpna 2016

 

Economics, Management, Finance and Social Attributtes of Economic System (EMFSA 2016) – International Scientific Conference, Dubrovnik

Konference se zúčastnili: doc. P. Krpálek, CSc., Ing. K. Krpálková Krelová, PhD.

Datum konání: 22. června – 26. června 2016

 

13th International conference on Efficiency and Responsibility in Education, Prague

Konference se zúčastnily: PhDr. K. Krejčová, Ph.D., Ing. K. Berková, Ph.D.

Datum konání: 2. – 3. června 2016

 

Worskhop CACTLE (Central Asian Center for Teaching, Learning and Entrepreneurship) v Taškentu

Workshopu se zúčastnila: Ing. A. Králová, Ph.D.

Datum konání: 6. – 11. května 2016

 

9. ročník mezinárodní vědecké konference Média a vzdělávání 2015, Praha 

V listopadu 2015 se konala mezinárodní vědecké konference, mezi jejíž vědecké garanty se již tradičně řadí katedra didaktiky ekonomických předmětů VŠE Praha.

Konference se zúčastnili: Ing. A. Králová, Ph.D., Ing. K. Krpálková Krelová, PhD., doc. Ing. M. Rotport, CSc.

 

10. ročník mezinárodní vědecké konference „Nové trendy 2015 – New Trends 2015“, SVŠE Znojmo

Konference se zúčastnily: Ing. A. Králová, Ph.D., Ing. K. Berková, Ph.D. a Ing. M. Fišerová, Ph.D.

Datum konání: 12. – 13. listopadu 2015

 

2nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2015, Albena, Bulgaria

Konference se zúčastnily: Ing. K. Berková, Ph.D., Ing. A. Králová, Ph.D.

Datum konání: 26. srpna – 1. září 2015

 

12th International conference on Efficiency and Responsibility in Education, Prague

Konference se zúčastnila: PhDr. K. Krejčová, Ph.D.

Datum konání: 4. – 5. června 2015

 

16th Annual Conference on Finance and Accounting, ACFA, Prague University of Economics and Business

Konference se zúčastnil: Ing. T. Langer

Datum konání: 29. května 2015

 

5. ročník mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE 2015 pořádaná akademickým sdružením MAGNANIMITAS Hradec Králové

Konference se zúčastnila: Ing. K. Berková, Ph.D.

Termín konání: 25. – 29. května 2015

 

8th International Scientific Conference Rural Environment. Education. Personality (REEP) 2015, Jelgava, Latvia

Konference se zúčastnili: Ing. K. Krpálková, Krelová, Ph.D., doc. Ing. P. Krpálek, CSc., Mgr. D. Kolářová

Datum konání: 15. – 16. května 2015

 

Elektronická mezinárodní vědecká konference Média a vzdělávání 2014, Praha

V prosinci 2014 se konala mezinárodní vědecké konference, mezi jejíž vědecké garanty se řadí také katedra didaktiky ekonomických předmětů VŠE Praha.

Konference se zúčastnily: Ing. A. Králová, Ph.D., Ing. K. Krpálková Krelová, PhD., Ing. K. Berková, Ph.D., Ing. L. Holečková.

 

14. ročník Pedagogické konference katedry finančního účetnictví a auditingu VŠE v Praze na téma „Změny účetních předpisů v souvislosti s transpozicí evropských směrnic a rekodifikací soukromého práva

Konference se zúčastnily: Ing. A., Králová, Ph.D., Ing. K. Berková, Ph.D.

Datum konání: 29. listopadu 2014

 

Mezinárodní vědecká konference „Nové trendy 2014“, SVŠE Znojmo

Konference se zúčastnily: Ing. A. Králová, Ph.D., Ing. K. Berková, Ph.D. a Ing. M. Fišerová, Ph.D.

Datum konání: 13. – 14. listopadu 2014

 

Mezinárodní vědecká konference „Inovácie v ekonomickom vzdelávaní“, katedra pedagogiky, NHF, Ekonomická univerzita v Bratislavě

Konference se zúčastnili: Ing. A. Králová, Ph.D., prof. PhDr. L. Pavera, CSc., Ing. K. Berková, Ph.D., Ing. K. Krpálková Krelová, Ph.D.

Datum konání: 10. listopadu 2014

 

Mezinárodní vědecká konference „Integrace ekonomického vzdělávání“ pořádaná KDEP, VŠE v Praze

S příspěvkem vystoupili prof. Ing. Ondřej Asztalos, CSc., Ing. Alena Králová, Ph.D., doc. Ing. Miloslav Rotport, CSc., Ing. Kateřina Berková, Ph.D., Ing. Marie Fišerová, Ph.D., Ing. Lenka Holečková, zahraniční hosté z Wirschaftsuniversität ve Vídni, Institut für Wirtschaftspädagogik a katedry pedagogiky NHF EU v Bratislavě.

Datum konání: 3. října 2014

 

Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE 2014 pořádaná akademickým sdružením MAGNANIMITAS Hradec Králové

Konference se zúčastnily: Ing. K. Berková, Ph.D., Ing. M. Fišerová, Ph.D., Mgr. D. Kolářová, Mgr. K. Masaříková.

Termín konání: 26. – 30. května 2014

 

13. ročník Pedagogické konference katedry finančního účetnictví a auditingu VŠE v Praze na téma „Rekodifikace civilního práva“

Konference se zúčastnily: Ing. A. Králová, Ph.D., Ing. K. Berková, Ph.D.

Datum konání: 23. listopadu 2013

 

Mezinárodní vědecká konference „Trendy v ekonomickém vzdělávání“ a workshop „Implementace IFRS do sekundárního vzdělávání“ – KDEP, VŠE v Praze

S příspěvkem vystoupili prof. Ing. Ondřej Asztalos, CSc., Ing. Alena Králová, Ph.D., Ing. Kateřina Berková, Ph.D., Ing. Marie Fišerová, Ph.D., Ing. Lenka Holečková, Ing. Jana Fialová a zahraniční hosté z katedry pedagogiky NHF EU v Bratislavě.

Datum konání: 15. listopadu 2013

 

Workshop „Opening Congress“ ve Vídni listopad 2013

Zúčastnily se Ing. A. Králová, Ph.D., Ing. M. Urbanová, Ph.D.

 

Elektronická mezinárodní vědecká konference Média a vzdělávání 2013, Praha 

V říjnu 2013 se konala mezinárodní vědecké konference, mezi jejíž vědecké garanty se řadí také katedra didaktiky ekonomických předmětů.

Konference se zúčastnili: Ing. A. Králová, Ph.D., doc. Ing. P. Krpálek, CSc., Ing. K. Krpálková Krelová, PhD., Ing. L. Holečková.

 

Závěrečná konference ve Vídni v rámci projektu Tempus

Konference byla uskutečněna v září 2013. Zúčastnila se Ing. M. Urbanová, Ph.D.

 

Závěrečná konference v Dušanbe v rámci projektu Tempus

Konference byla pořádána v září 2013. Zúčastnila se Ing. A. Králová, Ph.D.

 

Závěrečná konference v Barnaulu v rámci projektu Tempus

Konference proběhla v červnu 2013. Zúčastnily se Ing. A. Králová, Ph.D. a Ing. M. Urbanová, Ph.D.

 

Závěrečná konference v Nižným Novgorodě v rámci projektu Tempus „Entwicklung und Implementierung nachhaltig wirksamer Strukturen zur Entrepreneurship Erziehung in Russland und Tadschikistan“

Konference se uskutečnila v květnu 2013 a zúčastnily se Ing. A. Králová, Ph.D., Ing. M. Urbanová, Ph.D.

 

The 14th Annual Doctoral Conference of the Faculty of Finance and Accounting

Konference se zúčastnila: Ing. Jana Fialová

Datum konání: 31. května 2013

 

Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE 2013 pořádaná akademickým sdružením MAGNANIMITAS Hradec Králové

Konference se zúčastnili: Ing. K. Berková, Ph.D. a Ing. L. Klvaňa

Termín konání: květen 2013