Externí granty a výzkumné projekty

Externí granty za posledních 5 let

Mentor Training 2020-2022 (řešitel prof. Pavera)

Externí vědecko-výzkumný grant 2018 „Faktor financí a podnikavosti z hlediska rozvoje lidského kapitálu“
Dotační titul: Rada Grantové agentury – Akademická aliance

Registrační číslo: GA/2018/7

Hlavní řešitel: doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. (Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s.)

Spoluřešitelé: KDEP FFÚ

Externí vědecko-výzkumný grant 2016 „Autoevaluační rámec a evaluační kultura jako vědecky podložený základ pedagogické komunikace v systému řízení kvality v podmínkách profesně orientované vysoké školy“
Dotační titul: Rada Grantové agentury – Akademická aliance

Registrační číslo: GA/2016/9

Hlavní řešitel: doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. (Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s.)

Spoluřešitelé: KDEP FFÚ

Interní vědecko-výzkumné projekty za posledních 5 let

Projekt IGA 2018-2020 „Komplexní výzkum osobnosti učitele ekonomických předmětů na středních školách v ČR“

Doba řešení: 1. 3. 2018 – 31. 12. 2020

Hlavní řešitel: prof. PhDr. Libor Pavera, CSc.

Projekt IGA 2015-2017 „Implementace metody případové studie a ekonomických her do sekundárního vzdělávání v kontextu rozvoje ekonomického myšlení a zkvalitňování prostupnosti s terciárním vzděláváním“

Doba řešení: 1. 3. 2015 – 31. 12. 2017

Hlavní řešitel: Ing. Kateřina Berková, Ph.D.

Projekt IGA na rok 2014 „Komparace vzdělávacích systémů v ČR a zahraničí v oblasti právního povědomí o hospodářských a majetkových trestných činech s ohledem na účetní a daňové aspekty“

Hlavní řešitel: Ing. Martin Polák (Katedra finančního účetnictví a auditingu FFÚ VŠE)

Spoluřešitel za KDEP FFÚ: Ing. Kateřina Berková, Ph.D.

Projekt IGA 2013 – 2014 „Zkvalitňování prostupnosti sekundárního vzdělávání s terciárním vzděláváním v kontextu mezinárodních účetních standardů IFRS“

Hlavní řešitel: Ing. Kateřina Berková, Ph.D.

Rozvojové projekty za posledních 5 let

Interní rozvojový projekt na rok 2016 „Učebnice pro vybrané předměty FFÚ vyučované v angličtině“

KDEP jako spoluřešitel (Ing. Kateřina Berková, Ph.D., Ing. Alena Králová, Ph.D.)

Projekt Central Asian Center for teaching, Learning and Entrepreneurship (CACTLE) 2015 – 2018 (ERASMUS+)

Hlavní řešitel: Wirtschaftsuniversität Wien

KDEP jako hodnotitel projektu (Ing. Alena Králová, Ph.D.)

Cílem projektu je zavedení ve střední Asii dlouhodobě udržitelných inovativních  center  pro výuku, učení a podnikání na základě mezinárodní spolupráce odborníků.

Interní rozvojový projekt na rok 2015 „Bakalářské předměty v angličtině“

KDEP jako spoluřešitel (Ing. Kateřina Berková, Ph.D.)

Celoškolský interní rozvojový projekt na rok 2014 „Pedagogická příprava začínajících vysokoškolských učitelů a doktorandů na VŠE“

KDEP jako hlavní řešitel (garant projektu Ing. Alena Králová, Ph.D.)

Interní rozvojový projekt na rok 2014 „Předměty FFÚ v angličtině“

KDEP jako spoluřešitel (Ing. Lenka Holečková)

Interní rozvojový projekt na rok 2014 „Inovace předmětu „Didaktika cvičné firmy“ ve vztahu ke zkvalitnění přípravy absolventů Fakulty financí a účetnictví VŠE pro podnikovou praxi“

Hlavní řešitel: Ing. Kateřina Berková, Ph.D.

Projekt FRVŠ na rok 2012: Inovace předmětu „Řízená pedagogická praxe“ v bakalářském studijním programu učitelství na Katedře didaktiky FFÚ VŠE v Praze

Řešitel: doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc.

Spoluřešitelé: Ing. Katarína Krpálková, Ph.D., Ing. Alena Králová, Ph.D., Ing. Kateřina Berková, Ph.D.

Projekt Tempus European Commission „Entwicklung und Implementierung nachhaltig wirksamer Strukturen zur Entrepreneurship Erziehung in der Russischen Föderation und Tadschikistan“, 2010 – 2013

Hlavní řešitel: Wirtschaftsuniversität Wien

KDEP jako spoluřešitel (Ing. Alena Králová, Ph.D., Ing. Marie Urbanová, Ph.D.)