Navazující magisterské studium

Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství udělila akreditaci navazujícímu magisterskému akademicky zaměřenému studijnímu programu Učitelství ekonomických předmětů pro střední školy se standardní dobou studia 2 roky v prezenční formě studia, pro uskutečňování Fakultou financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze a to na 5 let.