Navazující magisterské studium

Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství udělila akreditaci navazujícímu magisterskému akademicky zaměřenému studijnímu programu Učitelství ekonomických předmětů pro střední školy se standardní dobou studia 2 roky v prezenční formě studia, pro uskutečňování Fakultou financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze a to na 5 let.

Charakteristika studijního programu

Studijní plán

Státní závěrečná zkouška

Témata diplomových prací

  • Autor: Kateřina Berková
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: