Zaměstnanci

 

Zaměstnanec Zařazení Odborné zaměření
Kontakt a konzultační hodiny
KRÁLOVÁ Alena, Ing., Ph.D. Vedoucí katedry didaktika ekonomiky; moderní vyučovací metody; finanční gramotnost; výchova k podnikavosti; příprava učitelů ekonomického zaměření na středních, vyšších odborných i vysokých školách viz InSIS
KRPÁLKOVÁ KRELOVÁ Katarína, Ing., PhD. Zástupce vedoucí katedry moderní koncepce vzdělávání; kvalita školy; systémy řízení kvality školy; moderní technologie vzdělávání; výchova k podnikavosti; alternativní školy; inovace ve vzdělávání viz InSIS
PETRŮVOVÁ Jarmila Sekretářka katedry viz InSIS
Profesoři
PAVERA Libor, prof., PhDr., CSc. dějiny pedagogiky; komparace školských systémů; tradiční a alternativní školství; dějiny vysokého školství; komunikační strategie a „řeč těla“; rétorika pro učitele; estetika viz InSIS
Docenti
KRPÁLEK Pavel, doc., Ing., CSc. didaktika ekonomických předmětů; didaktika práce ve fiktivní firmě; kompetenční model učitele odborných předmětů; podnikavost; finanční gramotnost; koncepce vzdělávání; pedagogické praxe; kvalita vzdělávání; systémy řízení kvality ve školství; didaktická analýza viz InSIS
Odborní asistenti
BERKOVÁ Kateřina, Ing., Ph.D. didaktika účetnictví; didaktická analýza; modely rozvoje myšlení a učení; metody zážitkového učení; metody rozvoje kritického myšlení; kognitivní procesy řešení problémů; rozvoj profesních a měkkých kompetencí; výchova k podnikavosti viz InSIS
FIŠEROVÁ Marie, Ing., Ph.D. didaktika účetnictví; moderní vyučovací metody; výchova k podnikavosti; fiktivní firma; pedagogická praxe; příprava učitelů ekonomického zaměření středních škol viz InSIS
HOLEČKOVÁ Lenka, Ing., Ph.D. komunikace a rétorika; rétorika v anglickém jazyce; podpora rozvoje sociálně komunikačních dovedností; podpora rozvoje prezentačních dovedností v anglickém jazyce; moderní vyučovací metody; metody aktivního učení; metody písemného zachycení myšlenek viz InSIS
KREJČOVÁ Kristýna, PhDr., Ph.D. pedagogická a sociální psychologie; podpora rozvoje myšlení a dalších kognitivních procesů včetně metakognice; sociální dimenze edukačních procesů; psychologie zdraví a psychohygiena; speciální pedagogika a poradenství viz InSIS
LANGER Tomáš, Ing., Ph.D. learning management systém Moodle; metody a nástroje tvorby on-line vzdělávacího obsahu; metafory a analogie ve vzdělávání, systémy zajišťování kvality školy; ekonomická teorie; komunikace a rétorika; didaktická analýza vzdělávacího obsahu viz InSIS
Externí pracovníci
ASZTALOS Ondřej, prof., Ing., CSc.
DVOŘÁČEK Jiří, doc., PhDr., CSc.
KOCOURKOVÁ Alena, Ing.
TRNKA Jan, doc., PhDr., CSc.