Zaměstnanci

 

 

Zaměstnanec Zařazení Odborné zaměření
Kontakt a konzultační hodiny
 

KRPÁLKOVÁ KRELOVÁ Katarína, doc., Mgr., Ing., PhD., ING – PAED IGIP

 

Vedoucí katedry oborová didaktika; profesní vzdělávání dospělých; moderní koncepce vzdělávání; vedení k podnikavosti; kariérní rozvoj; systémy řízení kvality školy; andragogická komunikace viz InSIS
BERKOVÁ Kateřina, Ing., Ph.D. Zástupkyně vedoucí katedry didaktika účetnictví; modely rozvoje kritického myšlení a učení; metody zážitkového učení; rozvoj profesních a měkkých kompetencí; výchova k podnikavosti; formativní hodnocení; digitální výukové nástroje viz InSIS 
PURMENSKÁ, Marie, Bc. Sekretářka katedry viz InSIS
Profesoři
KRPÁLEK Pavel, prof., Ing., CSc., MBA didaktika ekonomických předmětů; didaktika práce ve fiktivní firmě; kompetenční model učitele odborných předmětů; podnikavost; finanční gramotnost; koncepce vzdělávání; pedagogické praxe; kvalita vzdělávání; systémy řízení kvality ve školství; didaktická analýza viz InSIS
PAVERA Libor, prof., PhDr., CSc. dějiny pedagogiky; komparace školských systémů; tradiční a alternativní školství; dějiny vysokého školství; komunikační strategie a „řeč těla“; rétorika pro učitele; estetika viz InSIS
Odborné asistentky
HOLEČKOVÁ Lenka, Ing., Ph.D. komunikace a rétorika; rétorika v anglickém jazyce; podpora rozvoje sociálně komunikačních dovedností; podpora rozvoje prezentačních dovedností v anglickém jazyce; moderní vyučovací metody; metody aktivního učení; metody písemného zachycení myšlenek viz InSIS
KRÁLOVÁ Alena, Ing., Ph.D. didaktika ekonomiky; moderní vyučovací metody; finanční gramotnost; výchova k podnikavosti; příprava učitelů ekonomického zaměření na středních, vyšších odborných i vysokých školách viz InSIS
VACÍNOVÁ Tereza, PhDr., Ph.D. pedagogická psychologie, sociální psychologie, aplikované psychologické disciplíny, efektivní zvládání zátěže, pedagogika, didaktika, speciální pedagogika viz InSIS
Externí pracovníci
FIŠEROVÁ Marie, Ing., Ph.D.
FRENDLOVSKÁ Dagmar, Ing., Ph.D.
HETFLEIŠ Vladislav, Ing.
KOCOURKOVÁ Alena, Ing.
LANGER Tomáš, Ing., Ph.D.
MAREŠOVÁ Eliška, Ing.
NÝČOVÁ Martina, Ing., CA