Zaměstnanci

 

Zaměstnanec Zařazení Odborné zaměření
Kontakt a konzultační hodiny
KRÁLOVÁ Alena, Ing., Ph.D. Vedoucí katedry didaktika ekonomiky; moderní vyučovací metody; finanční gramotnost; výchova k podnikavosti; příprava učitelů ekonomického zaměření na středních, vyšších odborných i vysokých školách viz InSIS
KRPÁLKOVÁ KRELOVÁ Katarína, Ing., PhD. Zástupce vedoucí katedry moderní koncepce vzdělávání; kvalita školy; systémy řízení kvality školy; moderní technologie vzdělávání; výchova k podnikavosti; alternativní školy; inovace ve vzdělávání viz InSIS
Rolenc Anita, Mgr. Sekretářka katedry viz InSIS
Profesoři
PAVERA Libor, prof., PhDr., CSc. dějiny pedagogiky; komparace školských systémů; tradiční a alternativní školství; dějiny vysokého školství; komunikační strategie a „řeč těla“; rétorika pro učitele; estetika viz InSIS
Docenti
KRPÁLEK Pavel, doc., Ing., CSc. didaktika ekonomických předmětů; didaktika práce ve fiktivní firmě; kompetenční model učitele odborných předmětů; podnikavost; finanční gramotnost; koncepce vzdělávání; pedagogické praxe; kvalita vzdělávání; systémy řízení kvality ve školství; didaktická analýza viz InSIS
Odborní asistenti
BERKOVÁ Kateřina, Ing., Ph.D. didaktika účetnictví; didaktická analýza; modely rozvoje myšlení a učení; metody zážitkového učení; metody rozvoje kritického myšlení; kognitivní procesy řešení problémů; rozvoj profesních a měkkých kompetencí; výchova k podnikavosti viz InSIS
FIŠEROVÁ Marie, Ing., Ph.D. didaktika účetnictví; moderní vyučovací metody; výchova k podnikavosti; fiktivní firma; pedagogická praxe; příprava učitelů ekonomického zaměření středních škol viz InSIS
HOLEČKOVÁ Lenka, Ing., Ph.D. komunikace a rétorika; rétorika v anglickém jazyce; podpora rozvoje sociálně komunikačních dovedností; podpora rozvoje prezentačních dovedností v anglickém jazyce; moderní vyučovací metody; metody aktivního učení; metody písemného zachycení myšlenek viz InSIS
LANGER Tomáš, Ing., Ph.D. learning management systém Moodle; metody a nástroje tvorby on-line vzdělávacího obsahu; metafory a analogie ve vzdělávání, systémy zajišťování kvality školy; ekonomická teorie; komunikace a rétorika; didaktická analýza vzdělávacího obsahu viz InSIS
VACÍNOVÁ Tereza, PhDr., Ph.D. pedagogická psychologie, sociální psychologie, aplikované psychologické disciplíny, pedagogika, didaktika, speciální pedagogika viz InSIS
Externí pracovníci
DVOŘÁČEK Jiří, doc., PhDr., CSc.
KOCOURKOVÁ Alena, Ing.
LIŠKA Petr, Mgr. Ing.
MAREŠOVÁ Eliška, Ing.
NÝČOVÁ Martina, Ing.