Archiv rubriky: Aktuality

Termíny SZZ a obhajob (červen 2020)

15.6. 2020 Obhajoby bakalářských a diplomových prací (od 9:00) Obhajoby závěrečných prací DPS (od 9:00) 16.6.2020 Státní bakalářská zkouška – od 9:00 SZZ vedlejší specializace (Učitelství ) – od 11:00 Souborná zkouška vedlejší specializace (Lektorství) – od 11:00 SZZ hlavní specializace – od 14:00

Výuka celoživotního vzdělávání (DPS)

Výuka celoživotního vzdělávání (DPS) probíhá on-line podle harmonogramu. Úřední hodiny sekretariátu probíhají v těchto termínech: v době výuky DPS od 9:00 do 15:00 každou středu od 9:00 do 15:00 Pondělí až čtvrtek lze kontaktovat sekretářku katedry paní Jarmilu Petrůvovou také na telefonním čísle 732 677 465 (od 9:00 do 15:00).

Pracovní nabídka na výuku ekonomických předmětů na OA

Obchodní akademie, Praha 3, Kubelíkova 37 přijme od 1. září 2020 vyučujícího ekonomických předmětů na plný úvazek. Kontakt: barbora.smutna@oa-kubelikova.cz, telefon 773 269 272.  

Návštěva Ekonomické univerzity v Bratislavě

Členové KDEP navštívili ve dnech 12. – 13. 12. 2019 kolegy z Katedry pedagogiky EU v Bratislavě. Předmětem jednání byla další spolupráce ve vědecko-výzkumné činnosti a její rozvoj.

Podzimní workshopy katedry

V říjnu se členové katedry didaktiky ekonomických předmětů se svými studenty zúčastnili workshopů Český a římský král Václav IV a Vzdělávání v historickém kontextu. Dokumentují následující fotografie.

Otevření nového kurzu – Doplňující pedagogické studium

Katedra didaktiky ekonomických předmětů otevírá nový kurz Doplňujícího pedagogického studia. Kurz bude zahájen od 24. 2. 2020.  Přihlášku naleznete na této stránce. Více informací naleznete zde nebo na emailové adrese: jarmila.petruvova@vse.cz.

Pedagogicko-didaktický kurz pro doktorandy VŠE

Volitelný kurz Pedagogicko-psychologická a didaktická příprava začínajících vysokoškolských učitelů je určen pro doktorandy na VŠE, kteří se chtějí seznámit s komplexní pedagogicko-psychologickou a didaktickou přípravou vysokoškolského učitele s důrazem na specifika výuky ekonomických předmětů. Jeho obsahem je vysokoškolská pedagogika a komplexní individuální práce vysokoškolského učitele. Více informací naleznete zde.  

4. ročník mezinárodní konference Schola nova, quo vadis?

Katedra didaktiky ekonomických předmětů bude pořádat v listopadu 2019 4. ročník mezinárodní vědecké konference Schola nova, quo vadis?. Konference je možné se zúčastnit zasláním příspěvku. Příspěvky budou publikovány v recenzovaném sborníku a budou podléhat recenznímu řízení. Více informací naleznete v sekci Věda a výzkum (Konference Schola nova, quo vadis?).  

Zemřela profesorka Kárníková

Profesorka Jitka Kárníková byla dlouholetou členkou katedry, na které působila od 50. let minulého století. Absolvovala Pedagogickou fakultu na Karlově univerzitě v Praze, kde také získala docenturu. Vědecky i pedagogicky se věnovala širokému okruhu našich disciplín (pedagogika, psychologie, estetika a sociologie). Napsala řadu skript a článků, obsahově a stylisticky velmi zajímavých a zdařilých.Tuto vlastnost podědila […]

Termíny SZZ a obhajob (červen 2019)

18. 6. 2019 Státní bakalářská zkouška SZ z vedlejší specializace Obhajoby bakalářských, diplomových prací Obhajoby závěrečných prací DPS 19. 6. 2019 SZZ z hlavní specializace SZ z vedlejší specializace