Projekt Mentor Training (MENTRA)

Název projektu:

MENTOR TRAINING

Zkrácený název projektu:

MENTRA

Číslo projektu:

2020-1-SK01-KA201-078250

Začátek projektu:

1. září 2020

Konec projektu:

31. srpen 2023

vedoucí celého projektu:

prof. PaedDr. Zdenka Gadušová, CSc. (UKF)

vedoucí projektu za spoluřešitele – VŠE v Praze:

prof. PhDr. Libor Pavera, CSc. (VŠE)

Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra, SK
Selye János Egyetem, Komárom, SK
Ostravská univerzita, Ostrava, CZ
Eszterházy Károly Egyetem, Eger, HU
Univerzita v Novém Sadu, RS
Tento projekt byl financován s podporou programu Erasmus+, KA2, Strategická partnerství ve školním vzdělávání.

Tato stránka odráží výhradně stanovisko autora. Slovenská národní agentura ani Evropská komise nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv využití zde uvedených informací.

  • Autor: Libor Pavera
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: