Projekt Mentor Training (MENTRA)

Katedra didaktiky ekonomických předmětů je řešitelem mezinárodního projektu Mentor Training 

Zaměření na kvalitu vzdělávání a s tím spojené kompetence učitelů a vzdělávání učitelů je zásadní a široce diskutovanou otázkou nejen ve středoevropském regionu, ale v mnoha zemích po celém světě. Jedním z jeho aspektů je praktická příprava budoucích učitelů a uvedení začínajících učitelů do jejich profese. Proces uvedení závisí – mimo jiné – na kvalitě  dohlížejícího učitele, tj. učitele mentora. Jak ukazují praktické zkušenosti, i když je pozice mentora učitele v mnoha zemích legislativně uznána, mentorští učitelé nejsou pro tuto pozici ve většině případů dostatečně vyškoleni. Ze zemí, ze kterých jsou do projektu zapojeny různé instituce, podporují mentory  v rámci jejich celoživotního profesního rozvoje pouze v Maďarsku.
Partnery projektu je 6 vysokých škol ze 4 zemí: SK – Univerzita Konstantina Filozofa v Nitře a Univerzita J. Selye v Komárne, CZ – Ostravská univerzita a Vysoká škola ekonomická v Praze, HU – Univerzita K. Eszterhazyho v Egeru, RS – University of Novi Sad. Všechny instituce mají dlouholeté zkušenosti a odborné znalosti v oblasti vzdělávání učitelů a komunikace s mentory odpovědnými za pedagogickou praxi budoucích učitelů a úvodní fázi nováčků.
Analýzy získaných zkušeností ukázaly, že jmenování mentorů probíhá ad hoc a chybí jim jakákoli podpora nebo školení, aby si v této pozici vedli dobře. Proto se partneři participující na projektu rozhodli zabývat se tématem školení mentorů a využít své odborné znalosti a také sdílet zkušenosti maďarských kolegů s touto problematikou.
Při realizaci projektu si partneři projektu uvědomují klíčovou roli mentorů v procesu přípravy a vzdělávání učitelů:
 • podporovat profesionalitu učitelů učitelů a vybavit je příslušnými mentorskými znalostmi a dovednostmi, aby byli sebevědomější ohledně své role,
 • zvýšit úroveň svých mentorských kompetencí a porozumění jejich důležitosti,
 • vyvinout inovativní modulární školicí program pro mentory při realizaci face to face a samostudium,
 • navrhovat a vyvíjet školicí materiály pro mentory v pěti jazycích (EN, SK, CZ, HU, RS) odrážejících modulární program,
 • provozovat pedagogickou praxi budoucích učitelů a úvodní fázi nováčků v profesionálním prostředí a učinit ji přátelštějšími pro stážisty,
 • zvýšit kvalitu praktického výcviku budoucích učitelů,
 • zvýšit motivaci a zajistit ochotu mladých učitelů zůstat v učitelské profesi,
 • posílit profil a prestiž učitelské profese.

 

Název projektu:

MENTOR TRAINING

Zkrácený název projektu:

MENTRA

Číslo projektu:

2020-1-SK01-KA201-078250

Začátek projektu:

1. září 2020

Konec projektu:

31. srpen 2023

vedoucí celého projektu:

prof. PaedDr. Zdenka Gadušová, CSc. (UKF)

vedoucí projektu za spoluřešitele – VŠE v Praze:

prof. PhDr. Libor Pavera, CSc. (VŠE)

Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra, SK
Selye János Egyetem, Komárom, SK
Ostravská univerzita, Ostrava, CZ
Eszterházy Károly Egyetem, Eger, HU
Univerzita v Novém Sadu, RS
Tento projekt byl financován s podporou programu Erasmus+, KA2, Strategická partnerství ve školním vzdělávání.

Tato stránka odráží výhradně stanovisko autora. Slovenská národní agentura ani Evropská komise nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv využití zde uvedených informací.

 • Autor: Libor Pavera
 • Vytvořeno:
 • Poslední aktualizace: