Charakteristika

Vzdělávání ve financích a účetnictví

Specializace umožní získat předpoklady pro výkon kvalifikovaného odborníka (manažera či lektora) v oblastech podnikového vzdělávání se zaměřením na finance a účetnictví. Posluchači budou schopni sestavit vzdělávací program pro dospělé tak, aby vyhovoval současným požadovaným kritériím, budou schopni provádět manažerské funkce, tj. plánování, organizování, motivování, vedení a kontrolu výukových a tréninkových vzdělávacích kurzů.  Studenti získají kompetence pro transformaci ekonomických poznatků do vzdělávacího obsahu kurzů. Pro lektorskou činnost se naučí také efektivně využívat prezentační a komunikační dovednosti, moderní výukové metody i pomůcky.

Vedlejší specializace je určena studentům všech fakult s výjimkou studentů hlavní specializace Učitelství ekonomických předmětů pro střední školy. Kapacita na semestr: Neomezena.

S platností od akademického roku 2019/2020.