Termíny odevzdání závěrečné práce

Studium posluchačů  bude zakončeno kolokviem a obhajobou závěrečné práce před zkušební komisí.

Obhajoba závěrečné práce je možná pouze po splnění všech studijních povinností a po úspěšném absolvování všech zkoušek.

Studium je nutné ukončit do 1 roku od poslední zkoušky.

Termíny odevzdání práce:

do 15. 5. – obhajoba v červnu

do 15.8. – obhajoba v září

do 15.1. – obhajoba v únoru