Vzdělávací kurz Moderní vyučovací metody v ekonomickém vzdělávání 12. a 13.června

Vzdělávací kurz Moderní vyučovací metody v ekonomickém vzdělávání

PRO DOSAŽENÍ KAPACITY KURZU BYLA REGISTRACE UKONČENA.

Termín konání kurzu: 12.-13. června 2023

Místo konání: VŠE v Praze, nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3

Na kurz je možné se registrovat do 14. května 2023 včetně zde.

Cena kurzu: 3 800,- Kč

Možnosti ubytování v blízkosti VŠE např. Koleje Jarov v Praze 3 v rámci hotelového ubytování.

Pozvánka

Program kurzu

Anotace kurzu:

Kurz je zaměřen na inovaci výuky ekonomických předmětů směrem k jejímu aktivnímu vedení prostřednictvím vhodných vyučovacích metod. Důraz je kladen nejen na podporu aktivizace při vyučování, ale také vedení žáků k rozvoji ekonomického a kritického myšlení. Na vhodných výukových metodách s aplikací na konkrétní vzdělávací obsah je aktivní přístup demonstrován a didakticky rozebrán. Kromě toho se seznámí s metodami zážitkového učení. Pomocí simulační didaktické hry Burza si posluchači kurzu v několika hodinách vyzkouší, jak obstát na burze cenných papírů a jak ji aplikovat do vyučovacího procesu, jak teorii přeměnit v zábavnou činnost. Účastníci si vyzkouší zpětnovazební nástroje s možností interakce s publikem a seznámí se s jejich efektivním využitím ve výuce.

Bližší informace lze obdržet na této e-mailové adrese: kralova@vse.cz.

 

Vzdělávací programy pro šablony OP VVV v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (výzva č. 02-16-042) dle §10 vyhlášky 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků jako studium k prohlubování odborné kvalifikace:

  • Akreditovaný kurz Moderní vyučovací metody v ekonomickém vzdělávání
  • Akreditovaný kurz Jak ve škole nevyhořet – stres v profesi učitele a možnosti jeho zvládání

Platnost akreditace je do 14. července 2023.