Časový harmonogram výuky 2. a 3. semestr LS akademický rok 2023/2024

 

Časový harmonogram výuky 2. semestr LS akademický rok 2023/24

Termín zahájení: 3. února 2024

Prezenční výuka


9,00-10,20
10,30-11,50
11,55-13,15
13,40-15,00
15,05-16,25
13.01.2024*
1DP562_7
1DP562_717.02.2024
1DP501_7
1DP501_7
1DP501_7
1DP502_7
1DP502_7
02.03.2024
1DP501_7
1DP501_7
1DP501_7
1DP521_7
1DP521_7
16.03.2024
1DP502_7
1DP502_7
1DP502_7
1DP502_7
23.03.2024
1DP520_7
1DP520_706.04.2024
1DP509_7
1DP509_7
1DP509_7
1DP509_7
1DP509_7
20.04.2024
1DP508_7
1DP508_7
1DP508_7
1DP508_7
1DP508_7
04.05.2024
1DP509_7
1DP509_7
1DP509_7
1DP509_7
1DP509_7
18.05.2024
1DP508_7
1DP508_7
1DP508_7
1DP508_7
1DP508_7

*výuka proběhne přes MS Teams

Učebna pro prezenční výuku na VŠE v Praze bude upřesněna.

1DP501_7 Didaktika ekonomiky (Ing. A. Králová)

1DP502_7 Didaktika účetnictví (Ing. M. Fišerová)

1DP520_7 Práce ve fiktivní firmě (prof. P. Krpálek)

1DP521_7 Didaktika výukových předmětů Junior Achievement ((Ing.  A. Králová)

1DP509_7 Seminář k pedagogické praxi – didaktické praktikum k výuce ekonomiky (s využitím IKT) (doc. K. Krpálková Krelová, (Ing. A. Králová)

1DP508_7 Seminář k pedagogické praxi – didaktické praktikum k výuce účetnictví (s využitím IKT) (doc. K. Krpálková Krelová, (Ing. M. Fišerová)

1DP562_7 Seminář k závěrečné práci (doc. Krpálková Krelová)

 

Studijní povinnosti za 2. semestr:

Zkouškové období: 20. 05. 2024 – 30. 06. 2024

V průběhu LS 2023/2024 je možné absolvovat předmět 1DP560_7 Pedagogická praxe náslechová. Student absolvuje 10 hodin náslechů na obchodních akademiích, ekonomických lyceích a vyšších odborných školách, základních školách (dle vlastního výběru), z náslechových vyučovacích hodin zpracovává hospitační záznam.

 


Časový harmonogram výuky 3. semestr LS akademický rok 2023/24

                                        ODBDOBÍ LS 2023/24 1DP560_7 Pedagogická praxe náslechová 1DP561_7 Pedagogická praxe párová 1DP564_7

Řízená reflektovaná pedagogická praxe

03. 01. 2024 – 10. 05. 2024 10 hodin 10 hodin

bez přímé výuky

příprava materiálů dle dohody s cvičným učitelem

25 hodin

________________

10 hod. Ekonomika (SŠ)

10 hod. Účetnictví (SŠ)

2 hod. ekonomické předměty VOŠ (lze nahradit (SŠ)

3 hod. FG (ZŠ)

 

ODBDOBÍ LS 2023/24 1DP562_7 Seminář k závěrečné práci
13.01. 2024 9:00-12:00 online – MS Teams

 

1DP560_7 Pedagogická praxe náslechová

1DP561_7 Pedagogická praxe párová

1DP564_7 Řízená reflektovaná pedagogická praxe

1DP562_7 Seminář k závěrečné práci

 

Studijní povinnosti za 3. semestr:

Odevzdání pedagogického deníku z pedagogické praxe: do 15. 05. 2024.

Odevzdání závěrečné práce: do 15. 05. 2024.