Časový harmonogram výuky

Časový harmonogram výuky 1. semestr akademický rok 2023/2024

Termín zahájení: 16. září 2023

Prezenční výuka – VŠE v Praze, nám. W. Churchilla 1938/4, 130 67 Praha 3

   9,00-10,20 10,30-11,50  11,55-13,15  13,00-15,00  15,05-  16,25    16:30-    17:50
16.09.2023 PSY PSY PSY PSY PSY
30.09.2023 PED PED PED PED PED
14.10.2023 ZE ZE ZE
11.11.2023 OKaPM OKaPM OKaPM OKaPM OKaPM*
25.11.2023 DEP DEP DEP DEP DEP
09.12.2023 OKHM OKHM OKHM OKHM OKHM OKHM
06.01.2023 DPEK DPEK DPEK DPEK DPEK
20.01.2023 MOL MOL MOL MOL MOL**

* Výuka části Právní minimum v rámci předmětu OKaPM 15,05-16,25.

** Výuka předmětu MOL 15,05-16,25 proběhne v hybridní formě pod vedením dr. Vojáčkové.

 

PED Pedagogika a pedagogická komunikace (prof. L. Pavera, CSc.)

PSY  Pedagogická psychologie (PhDr. T. Vacínová, Ph.D.)

DEP Didaktika ekonomických předmětů (doc. P. Krpálek, CSc.)

ZE Základy ekonomiky (doc. P. Krpálek, CSc.)

MOL Metody online výuky a digitální vzdělávací nástroje (Ing. K. Berková, Ph.D., Mgr. H. Vojáčková, Ph.D.) – v prezenční výuce tohoto předmětu je doporučeno mít s sebou vlastní notebook.

DPEK Didaktika písemné a elektronické komunikace (Ing. Kocourková)

OKHM Ovládnutí klávesnice hmatovou metodou (Ing. Kocourková) – v prezenční výuce tohoto předmětu je nutné mít s sebou vlastní notebook.

OKaPM Obchodní korespondence a právní minimum (Ing. Kocourková) – v prezenční výuce tohoto předmětu je doporučeno mít s sebou vlastní notebook.

 

Prezenční výuka – detašované pracoviště Obchodní akademie a VOŠ, Masarykova 101/18, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí

   9,00-10,20 10,30-11,50  11,55-13,15  13,00-15,00 15,05-  16,25 16:30-    17:50
16.09.2023* PSY PSY PSY PSY PSY
30.09.2023* PED PED PED PED PED
14.10.2023* ZE ZE ZE
11.11.2023 MOL MOL MOL MOL MOL
25.11.2023* DEP DEP DEP DEP DEP
09.12.2023 OKHM OKHM OKHM OKHM OKHM OKM
06.01.2023 OKaPM OKaPM OKaPM OKaPM OKaPM
20.01.2023 DPEK DPEK DPEK DPEK DPEK

* Výuka proběhne přes MS Teams.

PED Pedagogika a pedagogická komunikace (prof. L. Pavera, CSc.)

PSY  Pedagogická psychologie (PhDr. T. Vacínová, Ph.D.)

DEP Didaktika ekonomických předmětů (doc. P. Krpálek, CSc.)

ZE Základy ekonomiky (doc. P. Krpálek)

MOL Metody online výuky a digitální vzdělávací nástroje (Mgr. A. Kubíček)

DPEK Didaktika písemné a elektronické komunikace (Mgr. R. Sigmund; Ing. A. Stibůrková)

OKHM Ovládnutí klávesnice hmatovou metodou (Mgr. R. Sigmund; Ing. A. Stibůrková)

OKaPM Obchodní korespondence a právní minimum (Mgr. R. Sigmund; Ing. A. Stibůrková)

 


Studijní povinnosti za 1. semestr:

Zkouškové období: 21.01.2024 – 29.02.2024

 


Časový harmonogram výuky 2. semestr školní rok 2022/2023

Zápis do 2. semestru se bude konat v termínu zahájení výuky, termín bude oznámen.

 


Další informace k organizaci studia

Výuka se koná na VŠE, Praha 3, nám. W. Churchilla 1938/4 (Stará budova VŠE č. 109; Rajská budova č. 114).

V případě zájmu o kurz v moravském regionu bude využito detašované pracoviště Obchodní akademie a VOŠ, Masarykova 101/18, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, kromě kurzů Pedagogická psychologie, Pedagogika a pedagogická komunikace, Didaktika ekonomických předmětů a Základy ekonomiky, které se vyučují výlučně na VŠE v Praze.

Garant rozšiřujícího studia učitelství PEK: Ing. Kateřina Berková, Ph.D. (katerina.berkova@vse.cz)


Kontakt

Studijní referentka pro DPS: Bc. Marie Purmenská (marie.purmenska@vse.cz; tel. 224 095 123)

Úřední hodiny studijní referentky (kancelář č. 125 NB)

PO – 8:30 – 11:00, 13:00 – 14:00

ÚT – 8:30 – 11:00

ST – 8:30 – 11:00, 13:00 – 14:00

Katedra didaktiky ekonomických předmětů je umístěna v Nové budově VŠE, FFÚ,
nám. W. Churchilla 4, Praha 3 (1.patro, kancelář č. 113 NB).
Telefon katedry:  224 095 123