Časový harmonogram výuky

Časový harmonogram výuky 1. semestr akademický rok 2023/2024

Termín zahájení: 6. října 2023

Výuka – VŠE v Praze, nám. W. Churchilla 1938/4, 130 67 Praha 3

   9,00-10,20 10,30-11,50  11,55-13,15  13,40-15,00  15,05-  16,25    16:30-    17:50  17:55-    18:40
06.10.2023* PSY PSY PSY
13.10.2023* PED PED PED
14.10.2023* ZE ZE ZE
20.10.2023* PSY PSY PSY
27.10.2023* PED PED PED
11.11.2023 OKaPM OKaPM OKaPM OKaPM
25.11.2023* DEP DEP DEP DEP DEP
09.12.2023 OKHM OKHM OKHM OKHM OKHM OKHM
06.01.2023 DPEK DPEK DPEK DPEK DPEK
20.01.2023* MOL MOL MOL MOL MOL*** OKaPM**

* Výuka proběhne v online formě přes MS Teams. 

** V čase 16:30-17:50 proběhne výuka části Právní minimum v rámci předmětu OKaPM pod vedením Mgr. Damira Solaka.

*** Výuka předmětu MOL v čase 15:05-16:25 proběhne pod vedením Mgr. Hany Vojáčkové, Ph.D.

Ostatní předměty budou probíhat v uvedené termíny na VŠE v Praze, v Rajské budově v učebně č. 114 RB. Plánek s vyznačením směru k učebně je uveden zde.

 

1DP418_8 PED Pedagogika a pedagogická komunikace (prof. L. Pavera, CSc., email: libor.pavera@vse.cz)

1DP419_8 PSY  Pedagogická psychologie (PhDr. T. Vacínová, Ph.D., email: tereza.vacinova@vse.cz)

1DP505_8 DEP Didaktika ekonomických předmětů (prof. P. Krpálek, CSc., email: krpp01@vse.cz)

1DP574_8 ZE Základy ekonomiky (prof. P. Krpálek, CSc., email: krpp01@vse.cz)

1DP570_8 MOL Metody online výuky a digitální vzdělávací nástroje (Ing. K. Berková, Ph.D., email: katerina.berkova@vse.cz; Mgr. H. Vojáčková, Ph.D., email: hana.vojackova@vspj.cz)

1DP571_8 DPEK Didaktika písemné a elektronické komunikace (Ing. Kocourková, email: kocourkova@oadusni.cz)

1DP572_8 OKHM Ovládnutí klávesnice hmatovou metodou (Ing. Kocourková, email: kocourkova@oadusni.cz) – v prezenční výuce tohoto předmětu je nutné mít s sebou vlastní notebook.

1DP573_8 OKaPM Obchodní korespondence a právní minimum (Ing. Kocourková, email: kocourkova@oadusni.cz; Mgr. Damir Solak – část právní minimum) – v prezenční výuce v části obchodní korespondence je doporučeno mít s sebou vlastní notebook.

 

Výuka – detašované pracoviště Obchodní akademie a VOŠ, Masarykova 101/18, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí

   9,00-10,20 10,30-11,50  11,55-13,15  13,40-15,00 15,05-  16,25   16:30-    17:50 17:55-    18:40
06.10.2023* PSY PSY PSY
13.10.2023* PED PED PED
14.10.2023* ZE ZE ZE
20.10.2023* PSY PSY PSY
27.10.2023* PED PED PED
11.11.2023 MOL MOL MOL MOL MOL
25.11.2023* DEP DEP DEP DEP DEP
09.12.2023 OKHM OKHM OKHM OKHM OKHM OKHM
06.01.2023 OKaPM OKaPM OKaPM OKaPM OKaPM
20.01.2023 DPEK DPEK DPEK DPEK DPEK

*Výuka proběhne v online formě přes MS Teams. 

Ostatní předměty budou probíhat v uvedené termíny na Obchodní akademii a VOŠ, Masarykova 101/18, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí.

 

1DP418_8 PED Pedagogika a pedagogická komunikace (prof. L. Pavera, CSc., email: libor.pavera@vse.cz)

1DP419_8 PSY  Pedagogická psychologie (PhDr. T. Vacínová, Ph.D., email: tereza.vacinova@vse.cz)

1DP505_8 DEP Didaktika ekonomických předmětů (prof. P. Krpálek, CSc., email: krpp01@vse.cz)

1DP574_8 ZE Základy ekonomiky (prof. P. Krpálek, CSc., email: krpp01@vse.cz)

1DP570_8 MOL Metody online výuky a digitální vzdělávací nástroje (Mgr. A. Kubíček, email: ales.kubicek@oavm.cz)

1DP571_8 DPEK Didaktika písemné a elektronické komunikace (Mgr. R. Sigmund, email: robert.sigmund@oavm.cz; Ing. A. Stibůrková, email: alena.stiburkova@oavm.cz)

1DP572_8 OKHM Ovládnutí klávesnice hmatovou metodou (Mgr. R. Sigmund, email: robert.sigmund@oavm.cz; Ing. A. Stibůrková, email: alena.stiburkova@oavm.cz)

1DP573_8 OKaPM Obchodní korespondence a právní minimum (Mgr. R. Sigmund, email: robert.sigmund@oavm.cz; Ing. A. Stibůrková, email: alena.stiburkova@oavm.cz)

 


Studijní povinnosti za 1. semestr:

Zkouškové období: 21.01.2024 – 29.02.2024

 


Časový harmonogram výuky 2. semestr akademický rok 2023/2024

Termín zahájení: 3. února 2024

Výuka – VŠE v Praze, nám. W. Churchilla 1938/4, 130 67 Praha 3 

 9,00-10,20 10,30-11,50  11,55-13,15  13,40-15,00  15,05-  16,25
13.01.2024* 1DP562_8
24.02.2024** 1DP510_8 1DP510_8 1DP510_8 1DP510_8 1DP510_8

* Výuka proběhne pro všechny posluchače v online formě přes MS Teams. 

** Výuka předmětu 1DP510_8 probíhá v prezenční formě na VŠE v Praze. Učebna č. 114 Rajská budova.

1DP562_8 SZP Seminář k závěrečné práci  (doc. K. Krpálková Krelová, PhD.,  email: katarina.krelova@vse.cz)

1DP510_8 DPPEK Seminář k pedagogické praxi – didaktické praktikum k výuce PEK  (Ing. A. Kocourková)

 

Výuka – detašované pracoviště Obchodní akademie a VOŠ, Masarykova 101/18, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí

 9,00-10,20 10,30-11,50  11,55-13,15  13,40-15,00  15,05-  16,25
13.01.2024* 1DP562_8
02.03.2024** 1DP510_8 1DP510_8 1DP510_8 1DP510_8 1DP510_8

* Výuka proběhne pro všechny posluchače v online formě přes MS Teams. 

** Výuka předmětu 1DP510_8 probíhá v prezenční formě na detašovaném pracovišti.

1DP562_8 SZP Seminář k závěrečné práci  (doc. K. Krpálková Krelová, PhD.,  email: katarina.krelova@vse.cz)

1DP510_8 DPPEK Seminář k pedagogické praxi – didaktické praktikum k výuce PEK  (Mgr. R. Sigmund, email: robert.sigmund@oavm.cz; Ing. A. Stibůrková, email: alena.stiburkova@oavm.cz)

 

PEDAGOGICKÁ PRAXE (harmonogram platí pro všechny posluchače)

Období LS 2023/2024 1DP560_8 Pedagogická praxe náslechová 1DP561_8 Pedagogická praxe párová 1DP564_8

Řízená reflektovaná pedagogická praxe

04. 03. 2024 –31. 05. 2024 10 hodin 10 hodin

lze i bez přímé výuky

příprava materiálů dle dohody s mentorem

20 hodin

přímé výuky PEK

 


Studijní povinnosti za 2. semestr:

Zkouškové období: 01. 06. 2024 – 30. 06. 2024

Závěr studia:

Termín odevzdání závěrečné práce a pedagogického deníku: 15. 05. 2024 (pro obhajoby v červnu); 15. 08. 2024 (pro obhajoby v září)


Další informace k organizaci studia

Výuka se koná na VŠE, Praha 3, nám. W. Churchilla 1938/4.

V případě zájmu o kurz v moravském regionu bude využito detašované pracoviště Obchodní akademie a VOŠ, Masarykova 101/18, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, kromě kurzů Pedagogická psychologie, Pedagogika a pedagogická komunikace, Didaktika ekonomických předmětů a Základy ekonomiky, které se vyučují výlučně na VŠE v Praze.

Garant rozšiřujícího studia učitelství PEK: Ing. Kateřina Berková, Ph.D. (katerina.berkova@vse.cz)


Kontakt

Studijní referentka pro DPS: Bc. Marie Purmenská (marie.purmenska@vse.cz; tel. 224 095 125)

Úřední hodiny studijní referentky (kancelář č. 125 NB)

PO – 8:30 – 11:00, 13:00 – 14:00

ÚT – 8:30 – 11:00

ST – 8:30 – 11:00, 13:00 – 14:00

Katedra didaktiky ekonomických předmětů je umístěna v Nové budově VŠE, FFÚ,
nám. W. Churchilla 4, Praha 3 (1.patro, kancelář č. 113 NB; 137 NB; 138A NB; 125 NB).
Spojení na studijní referentku:  224 095 125