Termíny odevzdání závěrečné práce

Studium se ukončuje obhajobou písemné závěrečné práce a závěrečnou kolokviální zkouškou nad profesním portfoliem podle vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (§ 2 odst. 3). Zkušební komise je složená min. z 3 členů z řad lektorů. Za úspěšné absolvování studia studenti získají osvědčení podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících.

Obhajoba závěrečné práce je možná pouze po splnění všech studijních povinností a po úspěšném absolvování všech zkoušek.

Termíny odevzdání práce:

do 15. 5. – obhajoba v červnu

do 15.8. – obhajoba v září

do 15.1. – obhajoba v únoru