Předměty a vzorový studijní plán

Předměty bakalářského studijního oboru Vzdělávání v ekonomických předmětech

Vzorový studijní plán

Vzorový studijní plán – Vzdělávání v ekonomických předmětech

Skupina předmětů 1. 2. 3. 4. 5. 6. ECTS
Oborově povinné 3MI101(8) 11F201(5) 1FU201(6) 1FU202(6) 3MI111(4) 1MU305(6) 141
4SA101(5) 2PR101(5) 1FP214(6) 2SE201(3) 3PA311(6) 1DP3381(3)
4MM101(6) 3PE111(6) 3MA101(4) 3MG212(3) 1DP336(3) 1DP3391(7)
1DP131(8) 1DP132(8) 1VF224(6) 4ST201(6) 1DP3371(3) 1DP391(3)
1DP133(3) 1DP234(3) 1DP340(3)
1DP235(3) 1DP324(3)
Jazyky jazyk1(3) jazyk1(3) jazyk1(3) jazyk1(3) 18
jazyk2(3) jazyk2(3)
Oborově volitelné 3 9 3 15
Ukončení studia 6 6
CELKEM 30 30 31 30 31 28 180