Předměty a vzorový studijní plán

Předměty studijního oboru Učitelství ekonomických předmětů pro střední školy

Vzorový studijní plán

Vzorový studijní plán – Učitelství ekonomických předmětů pro střední školy

Dodržujte doporučený studijní plán, který zajišťuje nezbytné návaznosti předmětů.

Skupina předmětů 1. 2. 3. 4. ECTS
Povinné předměty 3MI411 (6) 1FU505 (6) 1DP418 (6) 1DP419 (6) 1MU403 (6) 1DP505 (6) 1DP561 (3) 1DP506 (6) 1DP507 (6) 1DP562 (3) hj…(3) 57
Povinně volitelné předměty 6 3 9 18
Vedlejší specializace 6 12 12 30
Ukončení studia 15 15
CELKEM 30 30 30 30 120