Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Vzdělávací programy pro šablony OP VVV v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (výzva č. 02-16-042) dle §10 vyhlášky 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků jako studium k prohlubování odborné kvalifikace:

  • Akreditovaný kurz v rozsahu 16 hodin Moderní vyučovací metody v ekonomickém vzdělávání
  • Akreditovaný kurz v rozsahu 8 hodin Jak ve škole nevyhořet – stres v profesi učitele a možnosti jeho zvládání

Bližší informace lze obdržet na této e-mailové adrese: kralova@vse.cz.

Platnost akreditace je do 14. července 2023.