Vzorový studijní plán

Dvousemestrální učební plán

kombinová forma výuky (prezenční účast na výuce/distanční studium dálkovou formou)

Předmět 1. semestr 2. semestr Celkem
1DP418 Pedagogická psychologie 26 26/10
1DP419 Pedagogika 26 26/10
1DP022 Soudobá rétorika 6 6/0
1DP042 Didaktika písemné a elektronické komunikace 8 8/5
1DP504 Moderní materiální didaktické prostředky 14 14/5
1DP505 Didaktika ekonomických předmětů 16 16/10
1DP501 Didaktika ekonomiky 18 18/10
1DP502 Didaktika účetnictví 18 18/10
1DP520 Didaktika fiktivní firmy 7 7/5
1DP521 Didaktika výukových předmětů Junior Achievement 7 7/5
1DP503 Didaktické praktikum (s využitím moderních informačních technologii) 14 14/10
1DP564 Pedagogická praxe -/20 -/20
Celkové počty hodin
80 80/10 160/1001
Celkem 260

1) v čitateli jsou uvedeny hodiny prezenční výuky, ve jmenovateli hodiny výuky distanční

Lektoři

Ing. Marie Fišerová, Ph.D.

Ing. Alena Kocourková

Ing. Alena Králová, Ph.D.

PhDr. Tereza Vacínová, Ph.D.

Ing. Katarína Krpálková Krelová, PhD., Ing.-Paed

doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc.

prof. PhDr. Libor Pavera, CSc.

Studijní povinnosti (zahájení od září 2020)

Didaktickou praxi je možné vykonat v průběhu celého školního roku.

Závěrečná práce se odevzdává ve 2 svázaných výtiscích v pevné vazbě.

Časový plán výuky v jednotlivých semestrech

Výuka bude probíhat vždy v pondělí

1. SEMESTR – zimní semestr 2020/2021 

9:00-10:20 10:30-11:50 11:55-13:15 13:40-15:00 15:05-16:25 16:30-17:50
5.10.2020 PED PED PED PSY PSY
19.10.2020 PSY PSY PSY PED PED
02.11.2020 PED PED PED PSY PSY
16.11.2020 PSY PSY PSY PED PED RET
30.11.2020 PED PED PED RET RET
14.12.2020 PSY PSY PSY DT DT
11.01.2021 DT DT DT DT DT
25.01.2021 DPEK DPEK DPEK DPEK DPEK

PED – Pedagogika (prof. PhDr. Libor Pavera, CSc.)

PSY – Psychologie (PhDr. Tereza Vacínová, Ph.D.)

DT – Didaktická technika (Ing. Katarína Krpálková Krelová, PhD.)

RET – Sociální komunikace a rétorika (prof. PhDr. Libor Pavera, CSc.)

DPEK – Didaktika písemné a elektronické komunikace (Ing. Alena Kocourková)

Složení zkoušek v období 11. 1. do 14. 2. 2021.

2. SEMESTR – letní semestr 2020/2021 

9:00-10:20 10:30-11:50 11:55-13:15 13:40-15:00 15:05-16:25
15.2.2021 DEP DEP DEP DEP DEP
1.3.2021 DEP DEP DEP DE DE
15.3.2021 DE DE
29.3.2021 DE DE
19.4.2021 DFF DFF DFF DJA DJA
3.5.2021 DE DE DE DJA
17.05.2021 DPIKT DPIKT DPIKT DPIKT DPIKT

DÚ – Didaktika účetnictví ( Ing. M. Fišerová, Ph.D.)

DPIKT – Didaktické praktikum s využitím moderních informačních technologii ( Ing. K. Krpálková Krelová, PhD.)

DFF – Didaktika fiktivních firem (doc. Ing. P. Krpálek, CSc.)

DJA – Didaktika výukových předmětů Junior Achievement (Ing. A. Králová, Ph.D.)

DE – Didaktika ekonomiky ( Ing. A. Králová, Ph.D.)

DEP – Didaktika ekonomických předmětů ( doc. Ing. P. Krpálek, CSc.)

Studijní povinnosti za 2. semestr: zkouška z DÚ, DIT, DFF a JA firem, DE, DEP

Zkouškové období: 18. 05. – 30. 06. 2021

1. SEMESTR – letní semestr 2020/2021 

9:00-10:20 10:30-11:50 11:55-13:15 13:40-15:00 15:05-16:25 16:30-17:50
22.02.2021 PED PED PED PSY PSY
08.03.2021 PSY PSY PSY PED PED
22.03.2021 PED PED PED PSY PSY
12.04.2021 PSY PSY PSY PED PED RET
26.04.2021 PED PED PED RET RET
10.05.2021 PSY PSY PSY DT DT
24.05.2021 DT DT DT DT DT
07.06.2021 DPEK DPEK DPEK DPEK DPEK

PED – Pedagogika (prof. PhDr. Libor Pavera, CSc.)

PSY – Psychologie (PhDr. Tereza Vacínová, Ph.D.)

DT – Didaktická technika (Ing. Katarína Krpálková Krelová, PhD.)

RET – Sociální komunikace a rétorika (prof. PhDr. Libor Pavera, CSc.)

DPEK – Didaktika písemné a elektronické komunikace (Ing. Alena Kocourková)

Složení zkoušek v období 08.06. – 30.06.2021

Další informace k organizaci studia

Výuka se koná v Nové budově rektorát 1. patro č. 177A VŠE Praha 3, nám. W. Churchilla 4.

Zápis do 2. semestru a zahájení výuky 2. semestru se koná v pondělí 22. 2. 2021 v 9:00 v Nové budově 1. patro č. 177A. (Již nebudou zasílány pozvánky k zahájení a zápisu).

Kontakt

Garant pro DPS: Ing. Katarína Krpálková Krelová, PhD

Studijní referentka pro DPS: Mgr. Anita Rolenc, tel. 224 095 123

Úřední hodiny studijní referentky (kancelář č. 138A NB)
pondělí  8:30 – 11:30 hod. a 13:00 – 15:00 hod.
středa   8:30 – 11:30 hod. a 13:00 – 15:00 hod.

Katedra didaktiky ekonomických předmětů je umístěna v Nové budově VŠE, FFÚ,
nám. W. Churchilla 4, Praha 3 (1.patro, kancelář č. 113 NB).
Telefon katedry:  224 095 134