Vzorový studijní plán

Dvousemestrální učební plán

kombinová forma výuky (prezenční účast na výuce/distanční studium dálkovou formou)

Předmět 1. semestr 2. semestr Celkem
1DP418 Pedagogická psychologie 26 26/10
1DP419 Pedagogika 26 26/10
1DP022 Soudobá rétorika 6 6/0
1DP042 Didaktika písemné a elektronické komunikace 8 8/5
1DP504 Moderní materiální didaktické prostředky 14 14/5
1DP505 Didaktika ekonomických předmětů 16 16/10
1DP501 Didaktika ekonomiky 18 18/10
1DP502 Didaktika účetnictví 18 18/10
1DP520 Didaktika fiktivní firmy 7 7/5
1DP521 Didaktika výukových předmětů Junior Achievement 7 7/5
1DP503 Didaktické praktikum (s využitím moderních informačních technologii) 14 14/10
1DP564 Pedagogická praxe -/20 -/20
Celkové počty hodin
80 80/10 160/1001
Celkem 260

1) v čitateli jsou uvedeny hodiny prezenční výuky, ve jmenovateli hodiny výuky distanční

Lektoři

Ing. Marie Fišerová, Ph.D.

Ing. Alena Kocourková

Ing. Alena Králová, Ph.D.

PhDr. Tereza Vacínová, Ph.D.

doc. Mgr. Ing. Katarína Krpálková Krelová, Ph.D.

doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc.

prof. PhDr. Libor Pavera, CSc.

Studijní povinnosti (zahájení od září 2021)

Didaktickou praxi je možné vykonat v průběhu celého školního roku.

Závěrečná práce se odevzdává ve 2 svázaných výtiscích v pevné vazbě.

Časový plán výuky v jednotlivých semestrech

Výuka bude probíhat vždy v pondělí

Časový plán výuky učitelství odborných předmětů ekonomických 1. semestr školní rok 2021/2022

9:00-10:20 10:30-11:50 11:55-13:15 13:40-15:00 15:05-16:25 16:30-17:50
27.09.2021 PED PED PED PSY PSY
11.10.2021 PSY PSY PSY PED PED
25.10.2021 PED PED PED PSY PSY
08.11.2021 PSY PSY PSY PED PED RET
22.11.2021 PED PED PED RET RET
06.12.2021 PSY PSY PSY DT DT
20.12.2021 DT DT DT DT DT
17.01.2022 DPEK DPEK DPEK DPEK DPEK

Zápis do 2. semestru je bude konat v termíne zahájení výuky, termín bude oznámen.

Studijní povinnosti za 1. semestr: zkouška z PED , PSY, RET, DT (18.01. – 13. 02. 2022)

PED – Pedagogika (prof. PhDr. Libor Pavera, CSc.)

PSY – Psychologie (PhDr. Tereza Vacínová, Ph.D.)

DT – Didaktická technika (doc. Mgr. Ing. Katarína Krpálková Krelová, Ph.D.)

RET – Sociální komunikace a rétorika (prof. PhDr. Libor Pavera, CSc.)

DPEK – Didaktika písemné a elektronické komunikace (Ing. Alena Kocourková)

 

Časový plán výuky učitelství odborných předmětů ekonomických, 2. semestr, školní rok 2021/2022
9:00-10:20 10:30-11:50 11:55-13:15 13:40-15:00 15:05-16:25 16:30-17:50
04.10.2021 DEP DEP DEP DEP DEP
18.10.2021 DEP DEP DEP DE DE
01.11.2021 DE DE
15.11.2021 DE DE
29.11.2021 DE DE DE
13.12.2021 DJA DJA DJA DFF
10.01.2022 DFF DFF DPIKT DPIKT DPIKT
24.01.2022 DPIKT DPIKT DPIKT DPIKT

Zkouškové období: 25. 01. – 28. 02. 2022

DÚ      Didaktika účetnictví (Ing. M. Fišerová, Ph.D.)

DIT     Didaktické praktikum s využitím moderních informačních technologii (doc. Mgr. Ing. Katarína Krpálková Krelová, Ph.D.)

DFF    Didaktika fiktivních firem (doc. Ing. P. Krpálek, CSc.)

DJA    Didaktika výukových předmětů Junior Achievement (Ing. A. Králová, Ph.D.)

DE      Didaktika ekonomiky (Ing. A. Králová, Ph.D.)

DEP   Didaktika ekonomických předmětů (doc. Ing. P. Krpálek, CSc.)

 

Další informace k organizaci studia

Výuka se koná v Nové budově rektorát 1. patro č. 177A VŠE Praha 3, nám. W. Churchilla 4.

Kontakt

Garant pro DPS: doc. Mgr. Ing. Katarína Krpálková Krelová, Ph.D

Studijní referentka pro DPS: Mgr. Anita Rolenc, tel. 224 095 123, anita.rolenc@vse.cz

Úřední hodiny studijní referentky (kancelář č. 138A NB)
pondělí  8:30 – 11:30 hod.
středa   8:30 – 11:30 hod.

Katedra didaktiky ekonomických předmětů je umístěna v Nové budově VŠE, FFÚ,
nám. W. Churchilla 4, Praha 3 (1.patro, kancelář č. 113 NB).
Telefon katedry:  224 095 134