Vzorový studijní plán

Dvousemestrální učební plán

kombinová forma výuky (prezenční účast na výuce/distanční studium dálkovou formou)

Předmět 1. semestr 2. semestr Celkem
1DP418 Pedagogická psychologie 26 26/10
1DP419 Pedagogika 26 26/10
1DP022 Soudobá rétorika 6 6/0
1DP042 Didaktika písemné a elektronické komunikace 8 8/5
1DP504 Moderní materiální didaktické prostředky 14 14/5
1DP505 Didaktika ekonomických předmětů 16 16/10
1DP501 Didaktika ekonomiky 18 18/10
1DP502 Didaktika účetnictví 18 18/10
1DP520 Didaktika fiktivní firmy 7 7/5
1DP521 Didaktika výukových předmětů Junior Achievement 7 7/5
1DP503 Didaktické praktikum (s využitím moderních informačních technologii) 14 14/10
1DP564 Pedagogická praxe -/20 -/20
Celkové počty hodin
80 80/10 160/1001
Celkem 260

1) v čitateli jsou uvedeny hodiny prezenční výuky, ve jmenovateli hodiny výuky distanční

Lektoři

Ing. Marie Fišerová, Ph.D.

Ing. Alena Kocourková

Ing. Alena Králová, Ph.D.

PhDr. Tereza Vacínová, Ph.D.

Ing. Katarína Krpálková Krelová, PhD., Ing.-Paed

doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc.

prof. PhDr. Libor Pavera, CSc.

Studijní povinnosti (zahájení od září 2019)

1. SEMESTR

Složení zkoušek v období 6. 1. do 14. 2. 2020.

2. SEMESTR

Složení zkoušek v období 19. 5. do 30. 6. 2020.

Didaktickou praxi je možné vykonat v průběhu celého školního roku.

Závěrečná práce se odevzdává ve 2 svázaných výtiscích v pevné vazbě.

Časový plán výuky v jednotlivých semestrech

Výuka bude probíhat vždy v pondělí

1. SEMESTR ZS 2019/2020 

9:00-10:20 10:30-11:50 11:55-13:15 13:40-15:00 15:05-16:25 16:30-17:50
30.09.2019 PED PED PED PSY PSY
14.10.2019 PSY PSY PSY PED PED
04.11.2019 PED PED PED PSY PSY
18.11.2019 PSY PSY PSY PED PED
02.12.2019 PED PED PED RET RET
16.12.2019 PSY PSY PSY RET DT
06.01.2020 DT DT DT DT DT DT
20.01.2020 DPEK DPEK DPEK DPEK

PED – Pedagogika (prof. PhDr. Libor Pavera, CSc.)

PSY – Psychologie (PhDr. Tereza Vacínová, Ph.D.)

DT – Didaktická technika (Ing. Katarína Krpálková Krelová, PhD.)

RET – Sociální komunikace a rétorika (prof. PhDr. Libor Pavera, CSc.)

DPEK – Didaktika písemné a elektronické komunikace (Ing. Alena Kocourková)

2. SEMESTR LS 2019/2020 

 

9:00- 10:20

 

10:30-11:50

 

11:55-13:15

 

13:40-15:00

 

15:05-16:25

 

16:30-17:50

17.2.2020 DEP DEP DEP DEP DEP
2.3.2020 DEP DEP DEP DE DE DE
16.3.2020 DE DE DE
30.3.2020 DE DE DE
20.4.2020 DFF DFF DFF DJA DJA DJA
4.5.2020 DPIKT DPIKT
18.5.2020 DPIKT DPIKT DPIKT DPIKT DPIKT

DÚ – Didaktika účetnictví ( Ing. M. Fišerová, Ph.D.)

DPIKT – Didaktické praktikum s využitím moderních informačních technologii ( Ing. K. Krpálková Krelová, PhD.)

DFF – Didaktika fiktivních firem (doc. Ing. P. Krpálek, CSc.)

DJA – Didaktika výukových předmětů Junior Achievement (Ing. A. Králová, Ph.D.)

DE – Didaktika ekonomiky ( Ing. A. Králová, Ph.D.)

DEP – Didaktika ekonomických předmětů ( doc. Ing. P. Krpálek, CSc.)

Studijní povinnosti (zahájení od únor 2020)

1. SEMESTR

Složení zkoušek v období 2. 6. 2020 – 30. 6. 2020

2. SEMESTR

Složení zkoušek v období – bude upřesněno.

Didaktickou praxi je možné vykonat v průběhu celého školního roku.

Závěrečná práce se odevzdává ve 2 svázaných výtiscích v pevné vazbě.

Časový plán výuky v jednotlivých semestrech

Výuka bude probíhat vždy v pondělí

1. SEMESTR – zahájení únor 2020

9:00-10:20 10:30-11:50 11:55-13:15 13:40-15:00 15:05-16:25 16:30-17:50
24.2.2020 PED PED PED PSY PSY
9.3.2020 PSY PSY PSY PED PED
23.3.2020 PED PED PED PSY PSY
6.4.2020 PSY PSY PSY PED PED RET
27.4.2020 PED PED PED RET RET
11.5.2020 PSY PSY PSY DT DT
25.5.2020 DT DT DT DT DT
1.6.2020 DPEK DPEK DPEK DPEK DPEK

PED – Pedagogika (prof. PhDr. Libor Pavera, CSc.)

PSY – Psychologie (PhDr. Tereza Vacínová, Ph.D.)

DT – Didaktická technika (Ing. Katarína Krpálková Krelová, PhD.)

RET – Sociální komunikace a rétorika (prof. PhDr. Libor Pavera, CSc.)

DPEK – Didaktika písemné a elektronické komunikace (Ing. Alena Kocourková)

2. SEMESTR (studium zahájeno v únoru 2020) – bude upřesněno

Další informace k organizaci studia

Výuka se koná v Nové budově rektorát 1. patro č. 177A VŠE Praha 3, nám. W. Churchilla 4.

Zápis do 2. semestru a zahájení výuky 2. semestru pro studenty, kteří zahájili studium v únoru 2020, se koná v pondělí 21. 9. 2020 v 9:00 v Nové budově 1. patro č. 177A. (Již nebudou zasílány pozvánky k zahájení a zápisu).

Kontakt

Garant pro DPS: Ing. Katarína Krpálková Krelová, PhD., Ing.-Paed. IGIP

Studijní referentka pro DPS: Jarmila Petrůvovápetruv@vse.cz, tel. 224 095 123

Úřední hodiny studijní referentky (kancelář č. 138A NB)
pondělí  8:30 – 11:30 hod. a 13:00 – 15:00 hod.
středa   8:30 – 11:30 hod. a 13:00 – 15:00 hod.

Katedra didaktiky ekonomických předmětů je umístěna v Nové budově VŠE, FFÚ,
nám. W. Churchilla 4, Praha 3 (1.patro, kancelář č. 113 NB).
Telefon katedry:  224 095 134