Vzorový studijní plán

Dvousemestrální učební plán

kombinová forma výuky (prezenční účast na výuce/distanční studium dálkovou formou)

Předmět 1. semestr 2. semestr Celkem
1DP418 Pedagogická psychologie 26 26/10
1DP419 Pedagogika 26 26/10
1DP022 Soudobá rétorika 6 6/0
1DP042 Didaktika písemné a elektronické komunikace 8 8/5
1DP504 Moderní materiální didaktické prostředky 14 14/5
1DP505 Didaktika ekonomických předmětů 16 16/10
1DP501 Didaktika ekonomiky 18 18/10
1DP502 Didaktika účetnictví 18 18/10
1DP520 Didaktika fiktivní firmy 7 7/5
1DP521 Didaktika výukových předmětů Junior Achievement 7 7/5
1DP503 Didaktické praktikum (s využitím moderních informačních technologii) 14 14/10
1DP564 Pedagogická praxe -/20 -/20
Celkové počty hodin
80 80/10 160/1001
Celkem 260

1) v čitateli jsou uvedeny hodiny prezenční výuky, ve jmenovateli hodiny výuky distanční

Lektoři

Ing. Marie Fišerová, Ph.D.

Ing. Alena Kocourková

Ing. Alena Králová, Ph.D.

Ing. Kristýna Krejčová, Ph.D.

Ing. Katarína Krpálková Krelová, PhD., Ing.-Paed

doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc.

prof. PhDr. Libor Pavera, CSc.

Studijní povinnosti

1. SEMESTR

Složení zkoušek v období 6. 1. do 14. 2. 2020.

2. SEMESTR

Složení zkoušek v období – bude upřesněno.

Didaktickou praxi je možné vykonat v průběhu celého školního roku.

Závěrečná práce se odevzdává ve 2 svázaných výtiscích v pevné vazbě.

Časový plán výuky v jednotlivých semestrech

Výuka bude probíhat vždy v pondělí

1. SEMESTR ZS 2019/2020 

9:00-10:20 10:30-11:50 11:55-13:15 13:40-15:00 15:05-16:25 16:30-17:50
30.09.2019 PED PED PED PSY PSY
14.10.2019 PSY PSY PSY PED PED
04.11.2019 PED PED PED PSY PSY
18.11.2019 PSY PSY PSY PED PED
02.12.2019 PED PED PED RET RET
16.12.2019 PSY PSY PSY RET DT
06.01.2020 DT DT DT DT DT DT
20.01.2020 DPEK DPEK DPEK DPEK

PED – Pedagogika (prof. PhDr. Libor Pavera, CSc.)

PSY – Psychologie (PhDr. Kristýna Krejčová, Ph.D.)

DT – Didaktická technika (Ing. Katarína Krpálková Krelová, PhD.)

RET – Sociální komunikace a rétorika (prof. PhDr. Libor Pavera, CSc.)

DPEK – Didaktika písemné a elektronické komunikace (Ing. Alena Kocourková)

2. SEMESTR LS 2019/2020 – bude upřesněno

Další informace k organizaci studia

Výuka se koná v Nové budově rektorát 1. patro č. 177A VŠE Praha 3, nám. W. Churchilla 4.

Zápis studentů do 2. semestru a zahájení výuky 2. semestru se koná v pondělí 17. 2. 2020 v 9:00 v Nové budově 1. patro č. 177A. (Již nebudou zasílány pozvánky k zahájení a zápisu).

Kontakt

Garant pro DPS: Ing. Katarína Krpálková Krelová, PhD., Ing.-Paed. IGIP

Studijní referentka pro DPS: Jarmila Petrůvovápetruv@vse.cz, tel. 224 095 123

Úřední hodiny studijní referentky (kancelář č. 138A NB)
pondělí  8:30 – 11:30 hod. a 13:00 – 15:00 hod.
středa   8:30 – 11:30 hod. a 13:00 – 15:00 hod.

Katedra didaktiky ekonomických předmětů je umístěna v Nové budově VŠE, FFÚ,
nám. W. Churchilla 4, Praha 3 (1.patro, kancelář č. 113 NB).
Telefon katedry:  224 095 134