Vzorový studijní plán

Dvousemestrální učební plán

kombinová forma výuky (prezenční účast na výuce/distanční studium dálkovou formou)

Předmět 1. semestr 2. semestr Celkem
Pedagogická psychologie 26 26/15
Pedagogika 26 26/15
Soudobá rétorika 14 14/5
Didaktická technika 14 14/5
Didaktika ekonomických předmětů 16 16/10
Didaktika ekonomiky 18 18/10
Didaktika účetnictví 18 18/10
Didaktika fiktivní firmy 14 14/10
Didaktika a výpočetní technika 14 14/10
Didaktická praxe -/10 -/10
Celkem 80 80/10 160/1001

1) ve jmenovateli jsou uvedeny hodiny dálkového studia

Kurzy a jejich lektoři

1. SEMESTR

PED – Pedagogika (prof. PhDr. Libor Pavera, CSc.)

PSY – Psychologie (PhDr. Kristýna Krejčová, Ph.D.)

DIT – didaktická a výpočetní technika (Ing. Katarína Krpálková Krelová, PhD.)

RET – Sociální komunikace a rétorika (doc. PhDr. Jan Trnka, CSc.)

2. SEMESTR

DEP – Didaktika ekonomických předmětů (doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc.)

DE – Didaktika ekonomiky (Ing. Alena Králová, Ph.D.)

DÚ – Didaktika účetnictví (Ing. Marie Fišerová, Ph.D.)

DFF – Didaktika fiktivní firmy a JA firem (doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc., Ing. Alena Králová, Ph.D.)

DIT – Didaktika a informační technologie (Ing. Katarína Krpálková Krelová, PhD.)

Studijní povinnosti

1. SEMESTR

Složení zkoušky z předmětů PED, PSY, RET, DIT:

  • v období 7. 1. – 18. 2. 2019

2. SEMESTR

Složení zkoušky z předmětů DEP, DE, DÚ, DFF, DIT:

  • Období bude upřesněno.

Didaktickou praxi je možné vykonat v průběhu celého školního roku.

Závěrečná práce se odevzdává ve 2 svázaných výtiscích.

Časový plán výuky v jednotlivých semestrech

Výuka bude probíhat vždy v pondělí (zas. místnost č. 20 Nová budova, přízemí).

1. SEMESTR ZS 2018/2019

Termín 9:00 – 10:20 10:30 – 11:50 11:55 – 13:15 13:40 – 15:00 15:05 – 16:25
01.10.2018 RET RET PSY PED PED
15.10.2018 PSY PSY PSY PED PED
29.10.2018 PSY PSY PED PED PED
12.11.2018 PSY PSY RET PED PED
26.11.2018 PSY PSY RET PED PED
10.12.2018 PSY PSY RET PED PED
07.01.2019 DIT DIT RET RET RET
21.01.2019 DIT DIT DIT DIT DIT

 

2. SEMESTR LS 2018/2019

Harmonogram výuky bude upřesněn.

Další informace k organizaci studia

Výuka se koná v Nové budově, přízemí č. 20 VŠE Praha 3, nám. W. Churchilla 4.

Zápis studentů do 2. semestru a zahájení výuky 2. semestru se bude konat v pondělí 18. 2. 2019 v 9:00 v Nové budově 1. patro č. 177A. (Již nebudou zasílány pozvánky k zahájení a zápisu).

Kontakt

Garant pro DPS: Ing. Alena Králová, Ph.D.

Studijní referentka pro DPS: Jarmila Petrůvovápetruv@vse.cz, tel. 224 095 123

Úřední hodiny studijní referentky (kancelář č. 138A NB)
pondělí  8:30 – 11:30 hod. a 13:00 – 15:00 hod.
středa   8:30 – 11:30 hod. a 13:00 – 15:00 hod.

Katedra didaktiky ekonomických předmětů je umístěna v Nové budově VŠE, FFÚ,
nám. W. Churchilla 4, Praha 3 (1.patro, kancelář č. 113 NB).
Telefon katedry:  224 095 134

 

V Praze dne 14. 08. 2018

Ing. Alena Králová, Ph.D.
vedoucí katedry didaktiky ekonomických předmětů (KDEP)
Fakulta financí a účetnictví
Vysoká škola ekonomická v Praze