Vzorový studijní plán

Dvousemestrální učební plán

kombinová forma výuky (prezenční účast na výuce/distanční studium dálkovou formou)

Předmět 1. semestr 2. semestr Celkem
1DP418 Pedagogická psychologie 26 26/10
1DP419 Pedagogika 26 26/10
1DP022 Soudobá rétorika 6 6/0
1DP042 Didaktika písemné a elektronické komunikace 8 8/5
1DP504 Moderní materiální didaktické prostředky 14 14/5
1DP505 Didaktika ekonomických předmětů 16 16/10
1DP501 Didaktika ekonomiky 18 18/10
1DP502 Didaktika účetnictví 18 18/10
1DP520 Didaktika fiktivní firmy 7 7/5
1DP521 Didaktika výukových předmětů Junior Achievement 7 7/5
1DP503 Didaktické praktikum (s využitím moderních informačních technologii) 14 14/10
1DP564 Pedagogická praxe -/20 -/20
Celkové počty hodin
80 80/10 160/1001
Celkem 260

1) v čitateli jsou uvedeny hodiny prezenční výuky, ve jmenovateli hodiny výuky distanční

Lektoři

Ing. Marie Fišerová, Ph.D.

Ing. Alena Kocourková

Ing. Alena Králová, Ph.D.

PhDr. Tereza Vacínová, Ph.D.

doc. Mgr. Ing. Katarína Krpálková Krelová, Ph.D.

doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc.

prof. PhDr. Libor Pavera, CSc.

Studijní povinnosti (zahájení od září 2021)

Didaktickou praxi je možné vykonat v průběhu celého školního roku.

Závěrečná práce se odevzdává ve 2 svázaných výtiscích v pevné vazbě.

Časový plán výuky v jednotlivých semestrech

Výuka bude probíhat vždy v pondělí

Časový plán výuky Doplňující pedagogické studium 1. semestr školní rok 2022 

Termín zahájení: 26. září 2022

Časový plán výuky učitelství odborných předmětů ekonomických, 2. semestr, školní rok 2021/2022
9:00-10:20 10:30-11:50 11:55-13:15 13:40-15:00 15:05-16:25 16:30-17:50
14.2.2022 DEP DEP DEP DEP DEP
28.2.2022 DEP DEP DEP DE DE
14.3.2022 DE DE
28.3.2022 DE DE
11.4.2022 DE DE DE
25.4.2022 DJA DJA DJA DFF
9.5.2022 DFF DFF DPIKT DPIKT DPIKT
23.5.2022 DPIKT DPIKT DPIKT DPIKT

 

Studijní povinnosti za 2. semestr: zkouška z DÚ, DIT, DFF a JA firem, DE, DEP

Zkouškové období: 24. 05. 2022 – 20. 06. 2022

Závěrečná práce /2 svázané výtisky v pevné vazbě/

 

DÚ      Didaktika účetnictví (Ing. M. Fišerová, Ph.D.)

DIT     Didaktické praktikum s využitím moderních informačních technologii (doc. Mgr. Ing. Katarína Krpálková Krelová, Ph.D.)

DFF    Didaktika fiktivních firem (doc. Ing. P. Krpálek, CSc.)

DJA    Didaktika výukových předmětů Junior Achievement (Ing. A. Králová, Ph.D.)

DE      Didaktika ekonomiky (Ing. A. Králová, Ph.D.)

DEP   Didaktika ekonomických předmětů (doc. Ing. P. Krpálek, CSc.)

 

Časový harmonogram výuky 1. semestr akademický rok 2022/2023

Prezenční výuka

   

9,00-10,20

 

10,30-11,50

 

11,55-13,15

 

13,40-15,00

 

15,05-16,25

24.09.2022
PSY
PSY
PSY
PED
PED
08.10.2022
PED
PED
PED
PSY
PSY
22.10.2022
PSY
PSY
PSY
PSY

05.11.2022
PED
PED
PED
PED

19.11.2022
DEP
DEP
DEP
DEP
DT
03.12.2022
DEP
DEP
DT
DT

 

PED    – Pedagogika a pedagogická komunikace (prof. L. Pavera, CSc.)

PSY    – Pedagogická psychologie (PhDr. T. Vacínová, Ph.D.)

DEP    – Didaktika ekonomických předmětů (doc. P. Krpálek, CSc.)

DT       – Moderní materiální didaktické prostředky (doc. K. Krpálková Krelová PhD.)

Studijní povinnosti za 1. semestr:

Zkouškové období: 05. 12. 2022 – 31. 01. 2023

 

Další informace k organizaci studia

Výuka se koná na VŠE, Praha 3, nám. W. Churchilla 4 (Nová budova 1. patro č. dv. 177 A, B).

Garant DPS: doc. Ing. Mgr. Katarína Krpálková Krelová, PhD., ING-PAED IGIP (katarina.krelova@vse.cz)

 

Kontakt

Studijní referentka pro DPS: Marie Purmenská – marie.purmenska@vse.cz, tel. 224095123

Úřední hodiny studijní referentky (kancelář č. 138 A NB)

PO – 8:30 – 11:00, 13:00 – 14:30

ÚT – 8:30 – 11:00

ST – 8:30 – 11:00, 13:00 – 14:30

Katedra didaktiky ekonomických předmětů je umístěna v Nové budově VŠE, FFÚ,
nám. W. Churchilla 4, Praha 3 (1.patro, kancelář č. 113 NB).
Telefon katedry:  224 095 123

  • Autor: Vacínová Tereza
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: