7. ročník mezinárodní vědecké konference SCHOLA NOVA, QUO VADIS?

Katedra didaktiky ekonomických předmětů FFÚ VŠE v Praze bude pořádat v prosinci 2022 ve spolupráci s Vysokou školou mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s., a Katedrou pedagogiky NHF EU v Bratislave 7. ročník mezinárodní vědecké elektronické konference „Schola nova, quo vadis?“.

Konference je realizována v rámci interního grantového projektu Problematika distančního vzdělávání v kontextu středoškolského odborného vzdělávání IGA VŠE F1/9/2022 (IG103012).

Druhá dekáda 21. století je poznamenána střídajícími se krizemi a s nimi spojenými riziky epidemiologickými, bezpečnostními, ekonomickými, energetickými, které mají četné dopady do všech sfér společenského dění, vzdělávání nevyjímaje. Sotva se školství vyrovnalo s nuceným přechodem na distanční formy výuky v důsledku pandemie covid-19 a přešlo do standardního režimu vzdělávání, tak přicházejí další znepokojivé problémy, projevující se uprchlickými vlnami a problémy s financováním provozu škol v důsledku inflace, zejména prudkého růstu cen energií.

Z toho důvodu jsme se rozhodli konferenci zaměřit právě na aktuální téma „Vzdělávání v epoše krizí“ s cílem podělit se navzájem o své poznatky a zkušenosti.

Účast na konferenci je zdarma. Konference je možné se aktivně zúčastnit zasláním příspěvku.

Termín e-konference: 2. prosinec od 9:00 – 12:00, MS Teams

Kód týmu: in4fglx

 

Termín pro zaslání příspěvku a registrace: 2. prosince 2022

Zasláním příspěvku se zároveň registrujete na konferenci.

Pozvánka na konferenci

Sborník

Příspěvky budou podléhat recenznímu řízení dvěma nezávislými recenzenty a v případě přijetí publikovány ve sborníku v on-line podobě. Sborník bude vydán a distribuován následně po konání konference.

Vybrané recenzované příspěvky s kladným hodnocením obou recenzentů budou po úpravě zaslány dle obsahového zaměření do odborného časopisu „Media4u“ s indexací v databázi ERIH plus, případně do vědeckého časopisu „Journal of Diplomatic and Social Studies.“

Příspěvek v rozsahu max. 6 stran s předepsanými formálními náležitostmi zašlete elektronicky na adresu: kdep@vse.cz.

Pokyny pro psaní příspěvku a šablonu příspěvku naleznete na http://kdep.vse.cz v sekci
Věda a výzkum/Konference Schola nova, quo vadis? 2022 (Pokyny pro autory).

Příspěvek je možné předložit v českém, slovenském nebo anglickém jazyce.

 

Vědecký výbor konference

prof. PaedDr. Zdeňka Gadušová, CSc. (UKF Nitra)

prof. PaedDr. Alena Hašková, CSc. (UKF Nitra)

prof. PaedDr. Ing. Roman Hrmo, PhD., MBA, ING-PAED IGIP (Vysoká škola DTI Dubnica nad Váhom)

prof. PhDr. Eva Malá, CSc. (OU v Ostravě)

prof. PhDr. Libor Pavera, CSc. (Vysoká škola ekonomická v Praze)

prof. Ing. Rudolf Šlosár, PhD. (Ekonomická univerzita v Bratislave)

doc. Ing. Hana Březinová, CSc. (Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s.)

Dr. habil. PaedDr. Kinga Horvath, PhD. (Univerzita J. Selyeho Komárno)

doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc., MBA (Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s.)

doc. Mgr. Ing. Katarína Krpálková Krelová, PhD., ING-PAED IGIP (Vysoká škola ekonomická v Praze)

doc. Ing. Jaromír Novák, PhD. (Ekonomická univerzita v Bratislave)

PhDr. Zuzana Chmelárová, PhD. (Ekonomická univerzita v Bratislave)

PhDr. Miroslav Poláček, PhD. (SPU Nitra)

PhDr. Tereza Vacínová, Ph.D. (Vysoká škola ekonomická v Praze)

Ing. Kateřina Berková, Ph.D. (Vysoká škola ekonomická v Praze)

Ing. Dagmar Frendlovská, Ph.D. (Vysoká škola polytechnická Jihlava)

Ing. Alena Králová, Ph.D. (Vysoká škola ekonomická v Praze)

Ing. Ladislav Pasiar, PhD. (Ekonomická univerzita v Bratislave)

Mgr. et Mgr. Jiří Kohoutek, Ph.D. (Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s.)

Mgr. et Mgr. Jana Rybanská, PhD. (SPU Nitra)

JUDr. Olga Nebeská (Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s.)

 

Organizační výbor konference

doc. Mgr. Ing. Katarína Krpálková Krelová, PhD., ING – PAED IGIP (krelova@vse.cz)

Ing. Kateřina Berková, Ph.D. (katerina.berkova@vse.cz)

Ing. Ladislav Pasiar, PhD. (ladislav.pasiar@euba.sk)

PhDr. Mgr. Radka Löwenhöfferová, Ph.D., MBA (spolupořadatel VŠMVV Praha, o.p.s.)

Jozef Kočka (student VŠE v Praze)

Eliška Jakešová (student VŠE v Praze)

Veškeré informace o mezinárodní vědecké konference budou k dispozici na: http://kdep.vse.cz v sekci Konference Schola nova, quo vadis? 2022.