16. ročník mezinárodní vědecké konference Média a vzdělávání 2022

Časopis Media4u Magazine, Katedra didaktiky ekonomických předmětů, Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická, Praha, Katedra UNESCO Filosofie lidské komunikace, Charkovská národní technická zemědělská univerzita jm. Petra Vasylenka , Grigol Robakidze University, Tbilisi ve spolupráci pořádají 16. ročník mezinárodní vědecké konference Média a vzdělávání 2022 http://www.media4u.cz/

Hlavním cílem konference je poskytnout účastníkům prostor pro získání nejnovějších poznatků a konfrontaci svých dosavadních znalostí na mezinárodním poli.

Konference je určena všem pedagogům a studentům doktorských studijních programů, kteří již využívají nebo se chystají využívat média jako didaktické prostředky v rámci své výuky. Vítány jsou i vědecké příspěvky odborníků, které mohou obohatit úroveň znalostí technických parametrů, přiblížit zájemcům technické novinky a dosavadní výzkum. Účast na konferenci je zcela zdarma

Cílem konference je podpořit aktivní spolupráci a navázání kontaktů mezi pedagogickými pracovníky na různých vědeckých úrovních v ČR i zahraničí.

Konference poskytuje prostor pro zahájení dlouhodobé diskuse aktuálních problémů, jejich analýzu a řešení na stránkách odborného časopisu Media4u Magazine.

Z konference bude vydán sborník s plně recenzovanými příspěvky s ISBN – vydavatelství Extrasystem Praha.

Konference je zaměřena na dva hlavní okruhy:

  • úloha a možnosti médií jako prostředku pro přenos informací
  • úloha a možnosti masových médií ve vzdělávání

Vědečtí garanti mezinárodní elektronické konference

prof. Ing. Radomír Adamovský, DrSc. – CZ prof. Ing. Ján Bajtoš, CSc., Ph.D. – SK
prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D. – CZ Dr.h.c. prof. Ing. Rozmarína Dubovská, DrSc. – GE prof. Valentina Ilganayeva, doktor nauk – UA prof. PhDr. Libor Pavera, CSc. – CZ
prof. Gocha Ochigava – GE
prof. Giorgi Mirianašvili – GE
prof. Amiran Mosulišvili – GE
doc. Olga Belichenko, PhD. – UA
doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc. – CZ
doc. Ing. Lucia Krištofiaková, Ph.D. – SK
doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. – CZ
doc. Ing. Katarína Krpálková-Krelová, Ph.D. – SK doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D. – CZ doc. Mgr. Natalia Moiseeva, PhD. – UA
doc. PhDr. Ivana Šimonová, Ph.D. – CZ
Ing. Kateřina Berková, Ph.D. – CZ
Donna Dvorak, M.A. – USA
Ing. Jan Chromý, Ph.D. – CZ
Ing. Alena Králová, PhDr. – CZ
Ing. Eva Tóblová, Ph.D. – SK
Ing. et Ing. Lucie Sára Závodná, Ph.D. – CZ PhDr. Jan Závodný Pospíšil, Ph.D. – CZ

Pokyny pro publikování příspěvků

Účastníci konference musí odeslat do 20. 11. 2022: vyplněnou závaznou přihláškudva recenzní posudky příspěvku podepsané recenzenty s nejméně stejným akademickým titulem jako autor, příspěvek, který odpovídá předepsaným pokynům.

Všechny příspěvky, jako celý sborník konference, budou dále recenzovány dvěma nezávislými recenzenty.

Závaznou přihlášku, příspěvek a 2 recenze je nutné poslat elektronickou poštou na e-mailovou adresu:

konference@media4u.cz