3. ročník mezinárodní vědecké konference Schola nova, quo vadis?

Katedra didaktiky ekonomických předmětů FFÚ VŠE v Praze bude pořádat v listopadu 2018 ve spolupráci s Vysokou školou obchodní, op.s. a Katedrou pedagogiky NHF Ekonomické univerzity v Bratislavě 3. ročník elektronické mezinárodní vědecké konference Schola nova, quo vadis?.

Konference je zaměřena na témata z oblasti pedagogiky, didaktiky a odborného vzdělávání.

Mezinárodní vědecká konference je výstupem vědeckých projektů:

„Faktor financí a podnikavosti z hlediska rozvoje lidského kapitálu“, reg. č. GA/2018/7 financovaného Radou Grantové agentury Akademické aliance (garant projektu doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc.);

„Komplexní výzkum osobnosti učitele ekonomických předmětů na středních školách v ČR“, reg. č. IGS VŠE 7/2018 financovaného Interní grantovou agenturou VŠE v Praze (garant projektu prof. PhDr. Libor Pavera, CSc.).

Účast na konferenci je zcela zdarma. Konference je možné se zúčastnit zasláním příspěvku.

Příspěvky budou publikovány v recenzovaném sborníku a budou podléhat recenznímu řízení dvěma nezávislými recenzenty.

Více informací naleznete v sekci Věda a výzkum (Konference Schola nova, quo vadis?).

Pozvánka

Pokyny pro autory