4. ročník mezinárodní konference Schola nova, quo vadis?

Katedra didaktiky ekonomických předmětů bude pořádat v listopadu 2019 4. ročník mezinárodní vědecké konference Schola nova, quo vadis?.

Konference je možné se zúčastnit zasláním příspěvku.

Příspěvky budou publikovány v recenzovaném sborníku a budou podléhat recenznímu řízení.

Více informací naleznete v sekci Věda a výzkum (Konference Schola nova, quo vadis?).