5. ročník vědecké konference Schola nova, quo vadis?

Katedra didaktiky ekonomických předmětů bude pořádat v listopadu 2020 5. ročník vědecké konference Schola nova, quo vadis? na téma Pohledy na středoškolského učitele odborných předmětů.

Konference je možné se zúčastnit zasláním příspěvku.

Příspěvky budou publikovány v recenzovaném sborníku a budou podléhat recenznímu řízení.

Více informací naleznete v sekci Věda a výzkum (Konference Schola nova, quo vadis?).