Členové KDEP publikovali kapitolu ve vědecké monografii o společenské odpovědnosti

Členové KDEP, prof. Ing. Pavel Krpálek, CSc., MBA,  doc. Ing. Mgr. Katarína Krpálková Krelová, PhD., ING-PAED IGIP a Ing. Kateřina Berková, Ph.D. publikovali kapitolu ve vědecké monografii soustředěnou do problematiky „Společenská odpovědnost za udržitelnost světového dědictví“.

Zkoumaná problematika „Posílení společenské odpovědnosti ve vztahu k památkám světového dědictví ve vysokoškolském vzdělávání“ byla řešena v rámci ročního externího projektu Ministerstva kultury v období 2022 ve výzvě Program podpory pro památky světového dědictví – Projekt „Metodika edukace, prezentace a osvěty k docenění významu památek světového dědictví ve formálním vzdělávání“ (MK-S 12391/2021 OPP 2022).

Plné znění vědecké monografie je dostupné zde. Čtenář se tak seznámí s inspirativními příspěvky a zároveň poutavou předmluvou zpracovanou docentkou Ilonou Švihlíkovou, děkankou Fakulty Vysoké školy obchodní Panevropské univerzity v Praze.