Mezinárodní konference „Společenská odpovědnost za udržitelnost světového dědictví“

Mezinárodní konferenceSpolečenská odpovědnost za udržitelnost světového dědictví“
Katedra didaktiky ekonomických předmětů byla spoluorganizátorem Mezinárodní konference Společenská odpovědnost za udržitelnost světového dědictví, která se konala 12.05.2023 v Mariánských Lázních.
Konferenci zahájil Ing. Roman Kořán, vedoucí Katedry ekonomiky a lidských zdrojů fakulty VŠO, zástupci města Mariánské Lázně a hejtman Karlovarského kraje Ing. Petr Kulhánek.
Katedru didaktiky ekonomických předmětů reprezentovali doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc., MBA, doc. Ing. Mgr. Katarína Krpálková Krelová, PhD., ING-PAED IGIP a Ing. Kateřina Berková, Ph.D., kteří vystoupili s příspěvkem „Posílení společenské odpovědnosti ve vztahu k památkám světového dědictví ve vysokoškolském vzdělávání.“
Konference se zúčastnili odborníci z Česka, Rakouska, Slovenska a Maďarska.
                                                        
Partneři konference: Edutus University Budapest, CIVOP s.r.o. Praha, Hotelová škola Mariánské Lázně, Fakulta VŠO Panevropská univerzita, IfM – Institut für Management GmbH Salzburg, EDUTUS EGYETEM, KDEP FFÚ VŠE v Praze, Vysoká škola DTI v Dubnici nad Váhom, Město Mariánské Lázně, Ensana Mariánské Lázně, OREA Hotels & Resorts