Návštěva Ekonomické univerzity v Bratislavě

Členové KDEP navštívili ve dnech 12. – 13. 12. 2019 kolegy z Katedry pedagogiky EU v Bratislavě. Předmětem jednání byla další spolupráce ve vědecko-výzkumné činnosti a její rozvoj.