Ohlédnutí za úspěšným kurzem Moderní vyučovací metody v ekonomickém vzdělávání

Katedra didaktiky ekonomických předmětů zorganizovala ve dnech 12. a 13. 6. 2023 pod záštitou pana děkana Fakulty financí a účetnictví  VŠE prof. Ing. Petra Musílka, Ph.D. kurz Moderní vyučovací metody v ekonomickém vzdělávání, který je akreditovaný MŠMT. Kurzu se zúčastnilo 30 učitelů z různých středních škol České republiky. Vyučující si vyzkoušeli některé inovativní vyučovací metody včetně aktivního zapojení do nákupu a prodeje akcií na burze cenných papírů. V závěru obdrželi Osvědčení a absolvování kurzu.