Přátelské setkání s bývalými akademickými pracovníky Fakulty financí a účetnictví

V rámci oslav 70. výročí založení VŠE pozval v pátek 16. června 2023 děkan FFÚ profesor Petr Musílek bývalé akademické pracovníky fakulty na symbolickou číši vína a přátelské posezení. Setkání proběhlo v srdečné atmosféře, účastníci zavzpomínali na své pedagogické začátky, zážitky a zkušenosti z práce na fakultě. Na vynikající image, tradici a úspěších fakulty se pozvaní kolegové významně podíleli.

Organizaci akce zajišťovala Katedra didaktiky ekonomických předmětů v součinnosti se sekretariátem děkana. Všem aktérům patří naše poděkování, našim bývalým kolegům děkujeme za účast, přejeme všem pevné zdraví, mnoho štěstí a těšíme se na setkávání pří dalších významných příležitostech.