Termíny SZZ a obhajob (září 2019)

6. 9. 2019

Státní bakalářská zkouška

Obhajoby bakalářských prací

12. 9. 2019

SZZ z hlavní specializace

SZ z vedlejší specializace

Obhajoby diplomových prací

Obhajoby závěrečných prací DPS