Výuka celoživotního vzdělávání (DPS)

Výuka celoživotního vzdělávání (DPS) probíhá on-line podle harmonogramu.

Úřední hodiny sekretariátu probíhají v těchto termínech:

  • v době výuky DPS od 9:00 do 15:00
  • každou středu od 9:00 do 15:00

Pondělí až čtvrtek lze kontaktovat sekretářku katedry paní Jarmilu Petrůvovou také na telefonním čísle 732 677 465 (od 9:00 do 15:00).