Zahraniční návštěva katedry pedagogiky „Bucharest University of Economic Studies Romania“

Katedru didaktiky ekonomických předmětů v rámci zahraniční mobility navštívili studenti a pedagogové z rumunské univerzity v Bukurešti „Bucharest University of Economic Studies“, z katedry pedagogiky se zaměřením na ekonomické vzdělávání. Zahraniční kolegové měli možnost navštívit výuku předmětu Rétorika v obchodní praxi v angličtině pod vedením členky KDEP, Ing. Lenky Holečkové, Ph.D.