Zajímavé předměty v ZS 2018/2019

Katedra didaktiky ekonomických předmětů vypisuje pro ZS 2018/2019 zajímavé předměty:

Volitelné předměty v bakalářském studiu:

Volitelné předměty v navazujícím magisterském studiu: