Zemřel pan profesor Asztalos

Kdo znal, vzpomene, kdo měl rád, nikdy nezapomene.

 

S lítostí oznamujeme, že 13.9.2020 ve věku nedožitých 88 let zemřel náš drahý kolega a přítel pan prof. Ing. Ondřej Asztalos, CSc.  V našich vzpomínkách s námi navždy zůstane  jako člověk, který  stál u zrodu  Katedry didaktiky ekonomických předmětů v roce 1953, která se stala součástí nově vzniklé Vysoké školy ekonomické v Praze a  oboru učitelství ekonomických předmětů.

Byl dlouholetým členem Katedry didaktiky ekonomických předmětů, od roku 1959 začal pracovat na tehdy nazývané Katedře metodiky ekonomických předmětů na Vysoké škole ekonomické.  Zabýval se metodikou ekonomie, praktickými ekonomickými cvičeními, oborovou didaktikou. V roce 1990 se stal vedoucím katedry, v letech 1995 po dobu dvou funkčních období zastával funkci proděkana  pro vědu a výzkum.

Byl vynikajícím odborníkem a pedagogem v didaktikách ekonomických předmětů.  Vychoval mnoho studentů na středních školách, v bakalářském, magisterském i doktorském studiu, podílel se též na výchově docentů.

Svou publikační činnost zaměřil zejména na obecné pedagogické a didaktické otázky, doplněné didaktikou ekonomických předmětů.  Byl vedoucím několika grantů a rozvojových projektů, spolupracoval s Centrem fiktivních firem.

Významným dílem se zasloužil o rozvoj ekonomického vzdělání v České republice v oblasti středního, vyššího odborného a vysokého školství.

 

Čest jeho památce!