Zemřela profesorka Kárníková

Profesorka Jitka Kárníková byla dlouholetou členkou katedry, na které působila od 50. let minulého století. Absolvovala Pedagogickou fakultu na Karlově univerzitě v Praze, kde také získala docenturu. Vědecky i pedagogicky se věnovala širokému okruhu našich disciplín (pedagogika, psychologie, estetika a sociologie). Napsala řadu skript a článků, obsahově a stylisticky velmi zajímavých a zdařilých.Tuto vlastnost podědila po svém otci profesorovi Otokaru Fischerovi, který byl orientovaný na široký okruh vědy. Byl literárním kritikem, historikem, divadelním teoretikem a kritikem, básníkem, překladatelem z němčiny, dramatikem, publicistou a šéfem činohry Národního divadla. Byl první obětí hitlerovské okupace. Zemřel v roce 1938.

Profesorka Kárníková následně pak už ve svých 12 letech byla násilně přesunuta do fašistického Německa, kde byla zařazena do pracovních skupin ve válečné zbrojní výrobě.

Profesorka Kárníková si zaslouží, abychom si na ni vzpomněli v dobrém. Zaslouží si, abychom na ni nikdy nezapomněli.

Čest její památce!