Ing. Katarína Krpálková Krelová, PhD.

Funkce: zástupce vedoucí katedry

Telefon:  224 095 134

E-mail: katarina.krelova@vse.cz

Rozvrh, konzultační hodiny

Absolvované školy a získané tituly

Titul Školy Obor Rok
ING-PAED IGIP Medzinárodná společnosť pre inžiniersku pedagogiku IGIP, Graz 2006
PhD. Materiálovotechnologická fakulta STU v Trnave Teória vyučovania technických odborných predmetov 2002
Materiálovotechnologická fakulta STU v Trnave Doplňujúce pedagogické štúdium 1999
Ing. Materiálovotechnologická fakulta STU v Trnave Manažment priemyselných podnikov 1999

Průběh praxe

09/2011 – dosud: FFÚ VŠE v Praze, zástupce vedoucí KDEP

07/2010 – 08/2011: MTF STU v Trnave, SR, vedúca Katedry inžinierskej pedagogiky a psychológie

10/2008 – 07/2010: MTF STU v Trnave, SR, zástupca riaditeľa Ústavu inžinierskej pedagogiky a humanitných vied

10/2005 – 08/2011: MTF STU v Trnave, SR, vysokoškolská učiteľka, odborná asistentka

12/2002 – 10/2005: MTF STU v Trnave, SR, vedecko-výskumná pracovníčka

10/2002 – 11/2002: Excellent Training, s.r.o., Bratislava, SR, projektová manažérka

Působení v zahraničí

2010: Politechnika Radomska in. K. Pulaskiego, Radom, Polsko

2006: IGIP – Medzinárodná spoločnosť pre inžiniersku pedagogiku, Graz, Rakúsko

2010: IACEE – International Association for Continuing Engineering Education, USA

Kurzy