Ing. Kateřina Berková, Ph.D.

Funkce: zástupkyně vedoucí katedry

Pozice: odborná asistentka

Telefon: 224 095 123

E-mail: katerina.berkova@vse.cz

Profily: ResearchGate; ORCID

Rozvrh, konzultační hodiny

Absolvované školy a získané tituly

Titul Školy Obor Rok
Ing. VŠE Praha Účetnictví a finanční řízení podniku 2009
Ph.D. VŠE Praha Teorie vyučování ekonomických předmětů 2012

Průběh praxe

09/2012 – nyní: VŠE v Praze, katedra didaktiky ekonomických předmětů, odborná asistentka, od roku 2022 zástupce vedoucí katedry didaktiky ekonomických předmětů

02/2013 – nyní: Vysoká škola polytechnická Jihlava, katedra ekonomických studií, odborná asistentka

09/2012 – 02/2013: Vysoká škola polytechnická Jihlava, katedra ekonomických studií, externí VŠ učitel: Podniková ekonomika, Finanční účetnictví

2009 – 2012: VŠE v Praze, katedra didaktiky ekonomických předmětů, interní doktorandka

2009 – 2012: Obchodní akademie Krupkovo náměstí, Praha 6, středoškolská učitelka ekonomických předmětů

Od roku 2022 lektorka a garantka profesního školení v oblasti ekonomického vzdělávání akreditovaného MŠMT pořádaného společností IVEX s.r.o.

Kurzy

Publikační činnost

Aktuální seznam publikační činnosti je uveden v databázi PCVSE.

Další aktivity

  • 2023 – nyní: recenzent MŠMT pro proces udělení schvalovací doložky učebnicím účetnictví pro střední školy
  • 2021 – nyní: člen vědecké redakční rady recenzovaného časopisu Media4u Magazine
  • 2017 – nyní: člen vědecké ediční rady elektronického vydavatelství Extrasystem Praha z.s.
  • 2015 – 2018: člen Akademického senátu Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze

Ocenění vědecké a publikační činnosti/pedagogické činnosti

  • 2023: cena rektora Vysoké školy ekonomické v Praze „Nejlepší pedagogové roku 2022“ – za FFÚ 2. místo
  • 2022: cena rektora Vysoké školy polytechnické Jihlava za postup do finále soutěže Opus optimum 2021 za vědecký článek Formation of Professional Competences and Soft Skills of Public Administration Employees for Sustainable Professional Development publikovaný v časopise Sustainability, indexovaný v databázi Web of Science (Q2; IF: 3,251), ve spoluautorství s doc. Ing. Pavlem Krpálkem, CSc. a doc. Ing. Mgr. Katarínou Krpálkovou Krelovou, PhD.