2. setkání mezinárodního projektu MENTRA

Dne 16. 4. 2021 proběhlo 2. setkání v rámci mezinárodního projektu MENTRA. Na programu bylo shrnutí práce za poslední půlrok činnosti týmu a schválení definitivní podoby struktury kurikula, na němž budou jednotlivé týmy ze zemí EU pracovat. Za Českou republiku se zúčastnil tým z KDEP FFÚ VŠE (dr. A. Králová, dr. K. Krpálková-Krelová, prof. L. Pavera). Setkání řídili srbští spolupracovníci, celé jednání probíhalo na platformě Meet Google.