Aktuality

Ještě jste se nerozhodli, jakou vedlejší specializaci studovat?

Vedlejší specializace „Vzdělávání ve financích a účetnictví“ Co byste řekli na příležitost získat během studia dvojí zajímavou a v praxi žádanou kvalifikaci, kromě ekonomického vzdělání si osvojit lektorské dovednosti, které lze uplatnit v profesním vzdělávání jako manažeři firemního vzdělávání, jako organizátoři vzdělávacích akcí, jako lektoři, mentoři, kouči, metodici dalšího vzdělávání? Chtěli byste významně zdokonalit své komunikační a […]

Ještě jste se nerozhodli, jakou vedlejší specializaci studovat?

Otevření rozšiřujícího studia učitelství Písemná a elektronická komunikace

Od zimního semestru 2023/2024 nově otevíráme v rámci celoživotního vzdělávání rozšiřující studium učitelství předmětu Písemná a elektronická komunikace v kombinované formě pro učitele základních, středních a vyšších odborných škol.  Tento kurz je určen učitelům základních, středních a vyšších odborných škol, kteří si rozšiřují svoji aprobaci o výuku tohoto praktického předmětu (doplnění odborného a didaktického vzdělání, […]

Otevření rozšiřujícího studia učitelství Písemná a elektronická komunikace

Ohlédnutí za úspěšným kurzem Moderní vyučovací metody v ekonomickém vzdělávání

Katedra didaktiky ekonomických předmětů zorganizovala ve dnech 12. a 13. 6. 2023 pod záštitou pana děkana Fakulty financí a účetnictví  VŠE prof. Ing. Petra Musílka, Ph.D. kurz Moderní vyučovací metody v ekonomickém vzdělávání, který je akreditovaný MŠMT. Kurzu se zúčastnilo 30 učitelů z různých středních škol České republiky. Vyučující si vyzkoušeli některé inovativní vyučovací metody včetně aktivního […]

Ohlédnutí za úspěšným kurzem Moderní vyučovací metody v ekonomickém vzdělávání

Přátelské setkání s bývalými akademickými pracovníky Fakulty financí a účetnictví

V rámci oslav 70. výročí založení VŠE pozval v pátek 16. června 2023 děkan FFÚ profesor Petr Musílek bývalé akademické pracovníky fakulty na symbolickou číši vína a přátelské posezení. Setkání proběhlo v srdečné atmosféře, účastníci zavzpomínali na své pedagogické začátky, zážitky a zkušenosti z práce na fakultě. Na vynikající image, tradici a úspěších fakulty se […]

Přátelské setkání s bývalými akademickými pracovníky Fakulty financí a účetnictví

Gratulujeme našim úspěšným absolventům

Gratulujeme našim úspěšným absolventům, kteří předvedli mimořádné výkony u státních závěrečných zkoušek a obhajob závěrečných prací LS 2023 6. 6. 2023  9:00 – 12:00 SB 237/SB 238 – státní bakalářská zkouška, souborná zkouška z vedlejší specializace   9:00 – 9:30 SB 236 – obhajoba bakalářské práce   9:30 – 14:00 SB 236 – obhajoba závěrečných […]

Gratulujeme našim úspěšným absolventům

Weby Vysoké školy ekonomické v Praze využívají pro optimalizaci svého obsahu a poskytovaných služeb cookies. Prosíme o udělení souhlasu s jejich uložením.

Vyberte služby, pro které chcete povolit využívání cookies: