PhDr. Tereza Vacínová, Ph.D.

Funkce: odborná asistentka

Telefon: 224 095 134

E-mail: tereza.vacinova@vse.cz

Rozvrh, konzultační hodiny

Absolvované školy a získané tituly

Titul Školy Obor Rok
Ph.D. Univerzita Jana Amose Komenského Praha Andragogika 2012
Univerzita Jana Amose Komenského Praha, Státní rigorózní zkouška Andragogika 2009
Mgr.  Pedagogická fakulta UK Praha Dějepis-pedagogika 2004

Průběh praxe

1.9.2019 Vysoká škola ekonomická

× Odborný asistent Katedry didaktiky ekonomických předmětů

× Výuka v disciplínách: Pedagogická psychologie, Aplikovaná psychologie, Speciální pedagogika

5.1.2015

30.8.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

1.10

31. 12. 2014

 

2012

30. 10. 2014

Vysoká škola finanční a správní

×      Zástupce vedoucího katedry Marketingové komunikace

×      koordinace pedagogických a odborných činností katedry, podklady pro personální obsazení a analýza práce pedagogických pracovníků, pravidelná hospitační činnost, zpracovávání zpráv o hodnocení katedry za akademický rok, agenda kvality a oponentů závěrečných prací, řešení krizové komunikace se studenty, podíl na přípravě konferencí, spolupráce s dalšími orgány univerzity a akademickou veřejností atd.

×      Odborná asistentka katedry Marketingové komunikace.

×      Příprava podkladů k reakreditaci studijních programů Marketingová komunikace.

×      Garant a výuka v disciplínách: Psychologie v marketingové komunikaci, Psychologie zákaznického chování, Aplikovaná psychologie, Úloha konfliktů v komunikaci, Komunikační dovednosti, Bakalářský a Diplomový seminář, Prezentační dovednosti.

 

Vysoká škola obchodní v Praze

×      Vysokoškolský pedagog a pracovník Vědecko-výzkumného centra.

 

Univerzita Jana Amose Komenského Praha

×      Zástupce vedoucího katedry Andragogiky (koordinace činností katedry, podklady pro personální obsazení a analýza práce pedagogických pra

×      covníků, zpracovávání zpráv o hodnocení katedry za akademický rok, tvorba studijních opor, podíl na přípravě konferencí, spolupráce s dalšími orgány university a akademickou veřejností atd.). 

×      Odborná asistentka katedry Andragogiky.

×      Příprava podkladů k reakreditaci a realizace studijních programů Vzdělávání dospělých a Andragogika.

×      Výuka v disciplínách: Andragogika, Aktuální problémy současné pedagogiky, Andragogická didaktika, Andragogické poradenství, Didaktika odborných předmětů pro CŽV, Didaktika dospělých, Bakalářský seminář, Diplomový seminář, Pedagogika, Pedagogický výzkum, Pedagogický seminář pro CŽV, Úvod do studia vzdělávání dospělých v prezenční, kombinované a distanční formě studia.

2005 – 2011 Univerzita Jana Amose Komenského Praha

×      Zástupce vedoucího katedry Andragogiky a Manažerských studií.

×      Odborná asistentka katedry Andragogiky a Manažerských studií.

×      Příprava a realizace studijních programů Vzdělávání dospělých, Andragogika a Manažerská studia.

×      Výuka v disciplínách: Andragogika, Aktuální problémy současné pedagogiky, Andragogická didaktika, Bakalářský seminář, Didaktika dospělých, Pedagogika, Pedagogický seminář, Úvod do studia vzdělávání dospělých v prezenční, kombinované a distanční formě.

 

2004 – 2005 Vysoká škola Jana Amose Komenského
2003 – 2004 ZŠ Bítovská

 

2003 Sunny Canadian Kindergarten

Kurzy