Témata závěrečných prací

Závěrečné práce 2018/2019

Pozor! Témata již vybraná jsou závazná! Nelze již později měnit!

Katedra má zájem o obsazení všech témat. Jedno téma si volí posluchači dle upřesnění v závorkách.

Prof. PhDr. Libor Pavera, CSc.

 • Alternativní pedagogická koncepce, přínosy a rizika
 • Komparace školských systémů v zemích EU
 • Problém diskriminace ve vzdělávání

Doc. Ing. Pavel Krpálek , CSc.

 • Didaktická analýza vybraného tematického celku z ekonomických předmětů
 • Aktivizace žáků ve středoškolském odborném vzdělávání
 • Integrace učiva a způsoby jeho rozvíjení na konkrétní střední škole

Doc. PhDr. Jan Trnka , CSc.

 • Sociální a interkulturní komunikace se zaměřením na Evropu
 • Sociální a interkulturní komunikace se zaměřením na mimoevropské státy

Ing. Alena Králová , Ph. D.

 • Didaktické zpracování vybraného učiva v předmětu ekonomika na střední škole
 • Návrh učebnicového zpracování vybraného učiva v předmětu ekonomika na střední škole
 • Činnost studentské společnosti ve výuce ekonomických předmětů

Ing.  Katarína Krpálková Krelová, PhD.

 • Využití didaktické techniky ve vyučovacím procesu, příp. návrh učební pomůcky pro ekonomické předměty
 • Využití aktivizačních metod při vyučování ekonomických předmětů
 • Zvyšování kvality vyučovacího procesu

PhDr. Kristýna Krejčová, Ph.D.

 • Motivace k učení na odborných školách
 • Řešení výchovných problémů ve školách
 • Vztah učitele a žáka

Ing.  Marie Fišerová, Ph.D.

 • Didaktický rozbor tematického celku Zásoby v předmětu účetnictví na středních školách
 • Didaktický rozbor tematického celku Dlouhodobý majetek v předmětu účetnictví na středních školách
 • Didaktický rozbor tematického celku Účetní uzávěrka v předmětu účetnictví na středních školách