Témata závěrečných prací

Závěrečné práce

Pozor! Témata již vybraná jsou závazná! Nelze již později měnit!

Katedra má zájem o obsazení všech témat.

Prof. PhDr. Libor Pavera, CSc.

 • Alternativní pedagogická koncepce, přínosy a rizika
 • Komparace školských systémů v zemích EU
 • Problém diskriminace ve vzdělávání

Doc. Ing. Pavel Krpálek , CSc.

 • Didaktická analýza vybraného tematického celku z ekonomických předmětů
 • Způsoby aktivizace žáků v ekonomickém vzdělávání
 • Integrace učiva a možnosti nasazení integrované formy na konkrétní škole (například fiktivní firmy nebo studentské společnosti)
 • Význam a cesty efektivní digitalizace vzdělávání v sekundárním vzdělávání
 • Motivace žáků k participaci na svém vlastním učení

Ing. Alena Králová , Ph. D.

 • Didaktické zpracování vybraného učiva v předmětu ekonomika s ohledem na moderní vyučovací metody
 • Návrh učebnicového zpracování vybraného učiva v předmětu ekonomika
 • Činnost studentské společnosti ve výuce ekonomických předmětů

doc. Mgr. Ing.  Katarína Krpálková Krelová, PhD.

 • Využití moderních didaktických prostředků ve výuce ekonomických předmětů
 • Návrh učební pomůcky pro výuku ekonomického předmětu (ekonomika, účetnictví,…)
 • Využití zážitkových metod v ekonomickém vzdělávání
 • Zvyšování kvality vyučovacího procesu
 • Digitalizace ekonomického vzdělávání
 • Projektové vyučování v ekonomickém vzdělávání
 • Rozvoj finanční gramotnosti středoškoláků

PhDr. Tereza Vacínová, Ph.D.

 • Ztráta pracovního nadšení u učitelů v sekundárním vzdělávání
 • Současná česká mládež a životní perspektivy středoškoláků
 • Režim dne a pracovní výkon učitelů v sekundárním vzdělávání
 • Práce a volný čas. Duševní hygiena středoškolských učitelů
 • Sociální klima a sociální vztahy v institucích sekundárního vzdělávání
 • Autorita učitelů ekonomických předmětů
 • Výživa a učební návyky českých středoškoláků
 • Problémy integrace a inkluze na středních ekonomických školách
 • Motivace k učení
 • Strach ze školy

Ing.  Marie Fišerová, Ph.D.

 • Didaktické zpracování vybraného učiva účetnictví na střední škole
 • Návrh učebnicového zpracování vybraného učiva účetnictví na střední škole
 • Mezipředmětové vazby v ekonomickém vzdělávání na střední škole
 • Návrh e-learningové pomůcky pro středoškolskou výuku účetnictví
 • Možnosti integrované výuky ekonomických předmětů

Ing.  Kateřina Berková, Ph.D.

 • Metody zážitkového učení v účetnictví na středních školách
 • Didaktická analýza vybraného tematického celku z účetnictví
 • Zvyšování digitálních kompetencí pedagogů
 • Návrh učební pomůcky k výuce účetnictví pro střední školy
 • Volné téma po dohodě s posluchačem

Ing.  Lenka Holečková, Ph.D.

 • Možnosti rozvoje prezentačních a komunikačních dovedností v ekonomických předmětech
 • Online vzdělávání v ekonomických předmětech
 • Aktivizace studentů při online vzdělávání
 • Skupinová spolupráce žáků na středních školách
 • Volné téma (na základě dohody)

Ing.  Tomáš Langer, Ph.D.