Témata závěrečných prací

Závěrečné práce 2019/2020

Pozor! Témata již vybraná jsou závazná! Nelze již později měnit!

Katedra má zájem o obsazení všech témat.

Prof. PhDr. Libor Pavera, CSc.

 • Alternativní pedagogická koncepce, přínosy a rizika
 • Komparace školských systémů v zemích EU
 • Problém diskriminace ve vzdělávání

Doc. Ing. Pavel Krpálek , CSc.

 • Didaktická analýza vybraného tematického celku z ekonomických předmětů
 • Aktivizace žáků ve středoškolském odborném vzdělávání
 • Integrace učiva a způsoby jeho rozvíjení na konkrétní střední škole

Ing. Alena Králová , Ph. D.

 • Didaktické zpracování vybraného učiva v předmětu ekonomika s ohledem na moderní vyučovací metody
 • Návrh učebnicového zpracování vybraného učiva v předmětu ekonomika
 • Činnost studentské společnosti ve výuce ekonomických předmětů

Ing.  Katarína Krpálková Krelová, PhD.

 • Využití didaktické techniky ve vyučovacím procesu, příp. návrh učební pomůcky pro ekonomické předměty
 • Využití aktivizačních metod při vyučování ekonomických předmětů
 • Zvyšování kvality vyučovacího procesu

PhDr. Tereza Vacínová, Ph.D.

 • Ztráta pracovního nadšení u učitelů v sekundárním vzdělávání
 • Současná česká mládež a životní perspektivy středoškoláků
 • Režim dne a pracovní výkon učitelů v sekundárním vzdělávání
 • Práce a volný čas. Duševní hygiena středoškolských učitelů
 • Sociální klima a sociální vztahy v institucích sekundárního vzdělávání
 • Autorita učitelů ekonomických předmětů
 • Výživa a učební návyky českých středoškoláků
 • Problémy integrace a inkluze na středních ekonomických školách
 • Motivace k učení
 • Strach ze školy

Ing.  Marie Fišerová, Ph.D.

 • Didaktické zpracování vybraného učiva účetnictví na střední škole
 • Návrh učebnicového zpracování vybraného učiva účetnictví na střední škole
 • Mezipředmětové vazby v ekonomickém vzdělávání na střední škole

Ing.  Kateřina Berková, Ph.D.

 • Metody zážitkového učení a rozvoje kritického myšlení v ekonomickém vzdělávání s důrazem na účetnictví

Ing.  Lenka Holečková, Ph.D.

 • Možnosti aktivizace žáků v předmětu ekonomika

Ing.  Tomáš Langer, Ph.D.