Pedagogická praxe

Součástí studijního plánu DPS je absolvování pedagogické praxe. Níže naleznete metodické pokyny a potřebné formuláře.
Metodické pokyny k pedagogické praxi
Hodnocení pedagogické praxe mentorem a metodikem KDEP
Hospitacni zaznam
Individuální plan řízené praxe
Metodická příprava na vyučovací jednotku
Sebereflexe študenta

Pedagogická praxe probíhá na školách, které si zajistí posluchači samostatně.