Rozšiřující studium učitelství předmětu Písemná a elektronická komunikace

O rozšiřujícím studiu se dozvíte více v jednotlivých sekcích:

Současná úprava a přihláška ke studiu

Vzorový studijní plán a podrobný přehled předmětů

Časový harmonogram výuky

Témata závěrečných prací a pokyny pro psaní závěrečné práce

Termíny odevzdání závěrečné práce a didaktická praxe