Pro zájemce o studium

10 důvodů proč si vybrat studijní program se zaměřením na vzdělávání v ekonomických předmětech, resp. učitelství ekonomických předmětů pro střední školy:

 1. Během jednoho studia získáte dvě kvalifikace.
 2. Studium probíhá v užší skupině s individuálním přístupem ke studentům. Proto si budete moci lépe procvičit své komunikační a prezentační dovednosti.
 3. Získáte všechny potřebné kompetence pro výkon lektora ve všech formách profesního, podnikového vzdělávání.
 4. Získáte všechny potřebné kompetence pro výkon kvalifikovaného učitele ekonomických předmětů pro střední a vyšší odborné školy.
 5. Volba tohoto studia vás vybaví znalostmi o manažerských systémech řízení kvality vzdělávání, získáte v této oblasti patřičný nadhled.
 6. Porozumíte duši člověka.
 7. Ať už v roli lektora, či učitele se stanete odborníkem pro vedení výuky metodami zážitkového učení, které jsou dnes ve vzdělávání vysoce populární.
 8. Budete moci pracovat v zajímavém oboru, který přináší lepší podmínky pro péči o vlastní děti.
 9. Jako kvalifikovaný učitel budete mít nárok na delší dovolenou.
 10. Udržíte si duševní mladost a svěžest.

Studium zahrnuje:

 • ekonomickou složku (tj. zastoupení ekonomických disciplín z různých ekonomických oborů na VŠE),
 • psychologicko-pedagogickou složku (tj. zastoupení pedagogické psychologie a pedagogiky a dalších příbuzných disciplín) a
 • didaktickou složku (tj. zastoupení didaktiky ekonomických předmětů, didaktiky ekonomiky, didaktiky účetnictví, pedagogické praxe na středních školách a dalších příbuzných předmětů).

Další zajímavosti:

 • VŠE má ve srovnání s jinými vysokými školami nejpestřejší škálu učitelských ekonomických oborů.
 • VŠE má v ekonomických studijních programech výhradní monopol.
 • Cílem je zkvalitňování všech forem přípravy učitelů ekonomických předmětů.
 • Kvantitativní rozvoj studijního programu je závislý na růstu atraktivnosti učitelského povolání.

Více informací pro zájemce o studium je uvedeno na webových stránkách Fakulty financí a účetnictví.