Pro velký zájem otevíráme další běh Doplňujícího pedagogického studia

Pro velký zájem otevíráme další běh Doplňujícího pedagogického studia pro pedagogickou kvalifikaci pro výuku ekonomických předmětů na středních a vyšších odborných školách a k výuce finanční gramotnosti na 2. stupni ZŠ

Přihlášku naleznete na této stránce.

Tento kurz je určen pro absolventy magisterského a inženýrského stupně vysoké školy ekonomického zaměření, kteří již vyučují nebo chtějí vyučovat ekonomické předměty na SŠ či VOŠ, případně finanční gramotnost na 2. stupni ZŠ.

Studium je organizováno a zajišťováno jako třísemestrální, kombinované. Prezenční výuka probíhá v sobotu (Časový harmonogram výuky 1. semestr LS akademický rok 2023) na Fakultě financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze.

Kurz byl aktualizován podle nejnovějších trendů a požadavků MŠMT.

Kurzové činí 28 000 Kč s možností sjednání individuálního splátkového kalendáře. 

Přihlášení je možné do 15. února 2023 včetně.

další informace a přihlášku naleznete zde 

 

Výuka se koná na VŠE, Praha 3, nám. W. Churchilla 4 (Nová budova 1. patro č. dv. 177 A, B).

Garant DPS: doc. Ing. Mgr. Katarína Krpálková Krelová, PhD., ING-PAED IGIP (katarina.krelova@vse.cz)

Studijní referentka pro DPS: Bc. Marie Purmenská (marie.purmenska@vse.cz)
Místnost: Nová budova 138, tel. 224095123

Úřední hodiny studijní referentky:

Pondělí 9 -11, 13-14
Středa 9-11, 13-14

Katedra didaktiky ekonomických předmětů je umístěna v nové budově VŠE, nám. W. Churchilla 4, Praha 3 (1. patro, č. dv. 113 NB).

Telefon katedry:  224 095 123

Získejte pedagogickou kvalifikaci pro vyučování ekonomických předmětů na středních a vyšších odborných školách a studujte Akreditované doplňující pedagogické studium na Vysoké škole ekonomické v Praze.

Přihlášku naleznete na této stránce.

 

Předmět Vyučující 1. semestr 2. semestr 3. semestr Celkem
1DP418_7 Pedagogická psychologie PhDr. K. Krejčová, Ph.D.

PhDr. T. Vacínová, Ph.D.

 18/18 18/18
1DP419_7 Pedagogika a pedagogická komunikace Prof. PhDr. L. Pavera, CSc. 18/18 18/18
1DP504_7 Moderní materiální didaktické prostředky Doc. Ing. Mgr. K. Krpálková Krelová, PhD. 6/4 6/4
1DP505_7 Didaktika ekonomických předmětů Doc. Ing. P. Krpálek, CSc., MBA 12/8 12/8
1DP501_7 Didaktika ekonomiky Ing. A. Králová, Ph.D. 12/8 12/8
1DP502_7 Didaktika účetnictví Ing. K. Berková, Ph.D.

Ing. M. Fišerová, Ph.D.

12/8 12/8
1DP520_7 Práce ve fiktivní firmě Doc. Ing. P. Krpálek, CSc., MBA 4/5 4/5
1DP521_7 Didaktika výukových předmětů Junior Achievement Ing. A. Králová, Ph.D. 4/5 4/5
1DP509_7 Seminář k pedagogické praxi – didaktické praktikum k výuce ekonomiky (s využitím IKT) Doc. Ing. Mgr. K. Krpálková Krelová, PhD.

Ing. A. Králová, Ph.D.

20/- 20/-
1DP508_7 Seminář k pedagogické praxi – didaktické praktikum k výuce účetnictví (s využitím IKT) Doc. Ing. Mgr. K. Krpálková Krelová, PhD.

Ing. K. Berková, Ph.D.

Ing. M. Fišerová, Ph.D.

 

20/- 20/-
1DP560_7 Pedagogická praxe náslechová Prof. PhDr. L. Pavera, CSc. (+ ostatní vyučující + cviční učitelé na fakultních školách VŠE) 20/- 20/-
1DP561_7 Pedagogická praxe párová Ing. A. Králová, Ph.D.

(+ ostatní vyučující + cviční učitelé na fakultních školách VŠE)

10/- 10/-
1DP564_7 Řízená reflektivní pedagogická praxe Doc. Ing. Mgr. K. Krpálková Krelová, PhD. (+ ostatní vyučující + cviční učitelé na fakultních školách VŠE) 30/- 30/-
1DP562_7 Seminář k závěrečné práci Prof. PhDr. L. Pavera, CSc. (+ostatní vyučující v roli konzultanta – vedoucí ZP) 4/6 4/6
Celkové počty hodin 54/48 72/26    64/6 190/801)
Celkem       270