Otevření rozšiřujícího studia učitelství Písemná a elektronická komunikace

Od zimního semestru 2023/2024 nově otevíráme v rámci celoživotního vzdělávání rozšiřující studium učitelství předmětu Písemná a elektronická komunikace v kombinované formě pro učitele základních, středních a vyšších odborných škol. 

Tento kurz je určen učitelům základních, středních a vyšších odborných škol, kteří si rozšiřují svoji aprobaci o výuku tohoto praktického předmětu (doplnění odborného a didaktického vzdělání, rozšíření výuky o nový předmět v rámci základní aprobace, získávání nových poznatků teorie a praxe z této oblasti). Kurz byl aktualizován podle nejnovějších trendů a požadavků MŠMT.

Studium je dvousemestrální realizované kombinovanou formou (prezenční – účastí studentů, distanční asynchronní výukou v LMS prostředí prostřednictvím MS Teams), vždy jednou za 14 dní v sobotu.

V blocích absolvujete celkem 13 předmětů, z nichž je většina zaměřena na konkrétní vzdělávací obsah, který se vztahuje k výuce Písemné a elektronické komunikace s důrazem na didaktiku písemné a elektronické komunikace, ovládnutí klávesnice hmatovou metodou, základy ekonomiky, právní minimum, metody online výuky a digitální vzdělávací nástroje, didaktiku ekonomických předmětů aj. Praktická příprava je podpořena řízenou pedagogickou praxí. Studium je zakončeno kolokviem a obhajobou práce.

Cena kurzu činí 25 000 Kč (1. semestr 15 000 Kč; 2. semestr 10 000 Kč). Úhradu kurzového je možné rozdělit.

Co studiem získáte? „Osvědčení o pedagogické způsobilosti pro vyučování předmětu Písemná a elektronická komunikace na základních, středních a vyšších odborných školách“, tedy plnohodnotnou pedagogickou kvalifikaci v rámci rozšiřujícího studia.

Přihlášení je možné do 1. září 2023 včetně. Přihlášku naleznete na této stránce. Rovněž zašlete poštou kopii svého vysokoškolského diplomu a osvědčení o pedagogické kvalifikaci, a to na tuto kontaktní adresu: marie.purmenska@vse.cz.

Další informace včetně časovém plánu výuky a tématech závěrečné práce naleznete zde.

 

Výuka se koná na VŠE, Praha 3, nám. W. Churchilla 4 (Stará budova VŠE, č. 109; Rajská budova č. 114).

V případě zájmu o kurz v moravském regionu bude využito detašované pracoviště Obchodní akademie a VOŠ, Masarykova 101/18, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, kromě kurzů Pedagogická psychologie, Pedagogika a pedagogická komunikace, Didaktika ekonomických předmětů a Základy ekonomiky, které se vyučují výlučně na VŠE v Praze.

Kurz bude otevřen při naplnění minimálního počtu 20 účastníků za obě pracoviště (VŠE a detašované pracoviště), přičemž zároveň platí, že minimální počet pro detašované pracoviště Valašské Meziříčí je stanoven na 5 osob.

KONTAKTY

Garant rozšiřujícího studia učitelství PEK: Ing. Kateřina Berková, Ph.D. (katerina.berkova@vse.cz) – na této adrese můžete uplatnit dotazy ke studiu

Studijní referentka pro rozšiřující studium PEK: Bc. Marie Purmenská (marie.purmenska@vse.cz; tel. 224095123)

Úřední hodiny studijní referentky (kancelář č. 125 NB)

Pondělí 9 -11, 13-14
Středa 9-11, 13-14

Katedra didaktiky ekonomických předmětů je umístěna v Nové budově VŠE, FFÚ,
nám. W. Churchilla 1938/4, Praha 3 (1.patro, kancelář č. 113 NB).
Telefon katedry:  224 095 123